english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pamiątka Reformacji

Przed jubileuszem 500 lat Reformacji

30.10.2013

Jak co roku ewangelicy 31 października obchodzą Święto Reformacji, przypominające o rozpoczętym i trwającym do dziś dziele odnowy Kościoła Powszechnego.


Pamiątka Reformacji

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Dotyczyły one nadużyć w Kościele zachodnim, szczególnie tych, które związane były ze sprzedażą odpustów.
 
Ogłoszenie tez nie od razu zmieniło kościelną rzeczywistość – wielu reformatorów przed Lutrem postulowało reformę Kościoła, stąd też wystąpienie wittenberskiego Reformatora wpisywało się w pasmo długich dążeń do odnowy religijnej europejskiego chrześcijaństwa.
 
31 X 1517 roku jest symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła, oznaczającą z jednej strony nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, na którą składa się renesans teologii i pobożności, ponowne sięgnięcie do źródeł biblijnych i patrystycznych, a z drugiej wyodrębnienie się w Kościele Powszechnym (Katolickim) nurtu reformacyjnego, z którego w kolejnych latach powstawały niezależne od papiestwa Kościoły ewangelickie.
 
Reformacja, wpisana w kontekst dramatycznych wydarzeń polityczno-społecznych XVI-wiecznej Europy, nie była w sferze religijnej radykalną rebelią, a wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią. W krajach, do których dotarła Reformacja nastąpiło religijne przebudzenie, a także niespotykany dotąd rozwój kultury: piśmiennictwa w językach ojczystych, muzyki i wielu innych aspektów społecznych.
 
W kolejną pamiątkę tego wydarzenia luteranie zapraszają do spotkania ze Słowem Bożym podczas nabożeństw w kościołach i poprzez media. 
 
W samo Święto Reformacji mamy możliwość obejrzenia luterańskiego nabożeństwa z kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Transmisja rozpocznie się o godz. 17.00 w programie 2 Telewizji Polskiej (TVP 2).
 
Wcześniej, o godz. 8.00 Polskie Radio w Programie 2 przeprowadzi nada nabożeństwo z kościoła w Węgrowie.
   
Oprócz spotkania z Ewangelią podczas nabożeństw luterańskie diecezje i parafie z okazji Święta Reformacji zorganizowały szereg imprez kulturalno-naukowych. Poniżej – spis wybranych uroczystości. Zapraszamy!
 
1. Wręczenie „Śląskich Szmaragdów”. Otrzymają je: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. zw. dr hab. Jan Pilarczyk - 31.10. Katowice, kościół ewangelicko-augsburski (ul. Warszawska 18), g. 17.00 (kontakt – katowice@luteranie.pl, 32 253 99 81).
 
„Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu poprzez charyzmat wielu osobowości cieszących się autentycznym uznaniem. Kościół luterański na Śląsku, odgrywający w przeszłości znaczącą rolę, a obecnie jako Kościół „diaspory”, pragnie tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad podziałami religijnymi, narodowościowymi i kulturowymi.
Dotychczas „Śląskim Szmaragdem” zostali uhonorowani: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek, JE Arcybiskup Damian Zimoń, JE Arcybiskup Alfons Nossol, pisarz Jerzy Pilch, publicysta Krzysztof Karwat, prof. dr hab. Ewa Chojecka, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. dr hab. Julian Gembalski, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. dr hab. Jan Malicki, kompozytor Ryszard Gabryś, sportowiec Adam Małysz, prof. dr hab. Dorota Simonides z Opola, Marszałek Senatu Marcin Tyrna, Kazimierz Kutz, prof. dr hab. Jan Herma, redaktor Tadeusz Kijonka i prof. dr hab. Daniel Kadłubiec.
 
 
 
2. Noc z Lutrem, 31 października 2013 roku, Czeski Cieszyn, Kościół ewangelicki Na Niwach 7
Godz. 19.00
 
Tym razem Noc z Lutrem czyli spotkanie z okazji Pamiątki Reformacji odbędzie się pod hasłem Przekraczamy granice. Zgodnie z nim po raz pierwszy impreza będzie poza granicami Polski - w Czechach. W czasie spotkania chcemy mówić o przekraczaniu Bożych granic, ale także tych, które napotykamy w naszym myśleniu o sobie, innym człowieku, Kościele, świecie.
Mówcą wieczoru będzie Marcin Podżorski. W czasie spotkania będzie można przystąpić do Komunii Świętej udzielanej przez duchownych z Polski i Czech - dla Chrystusa nie ma granic, a luteranie chcą się spotykać i wspólnie modlić!
Zapraszamy również na kawę i herbatę, krótkie filmy - zabawne i pobudzające do refleksji oraz rozmowę z dwiema młodymi osobami, które mieszkają po dwóch stronach Olzy.
Oprawą muzyczną spotkania zajmie się zespół Projekt. To też przykład przekraczania granic, ponieważ grupa składa się z młodzieży mieszkającej w Czechach i w Polsce.
Noc z Lutrem to impreza adresowana głównie do młodych ludzi. Jej inicjatorem i organizatorem jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a założeniem jasne i otwarte komunikowanie o wartościach i tożsamości w kontekście wydarzeń z 1517 roku.
Impreza odbędzie się już po raz piąty.
 
 
3. Prof. Jerzy Buzek, były premier Polski, zostanie uhonorowany Medalem Marcina Lutra, przyznawanym przez Radę Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD). Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w dniu Święta Reformacji, 31 października, w Heidelbergu.
Medal Marcina Lutra przyznawany jest od roku 2008 osobom, które mają szczególne zasługi dla niemieckiego protestantyzmu. Prof. Jerzy Buzek został uhonorowany za zaangażowanie na rzecz zachowania i wzmacniania prawa do wolności religijnej oraz podkreślania szczególnego wkładu chrześcijaństwa w procesie integracji europejskiej. Tegoroczny laureat jest jednocześnie pierwszym laureatem tej nagrody spoza Niemiec.
W uroczystości wręczenia nagrody weźmie udział również Prezes Synodu Kościoła, ks. Grzegorz Giemza.