english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pasyjny dzień skupienia

Rekolekcje pasyjne dla rad parafialnych

07.04.2015

Kolejny dzień skupienia dla radnych diecezji cieszyńskiej, odbył się 28 marca 2015 r. w parafii ewangelickiej w Starym Bielsku. 


Pasyjny dzień skupienia

Spotkanie rozpoczął ks. Marek Londzin, przewodniczący diecezjalnej komisji ewangelizacyjnej , witając przedstawicieli rad parafialnych oraz zwracając uwagę na odpowiedzialność każdego członka parafii za swój zbór.

 
Następnie biskup Kościoła Jerzy Samiec przedstawił temat: „Powszechne kapłaństwo wiernych. Współodpowiedzialność za Kościół ”.

 

W swoim wystąpieniu podkreślił, że każdy z członków parafii powinien znaleźć swoje miejsce w Kościele, bo każdy jest powołany do służby, tylko musi odnaleźć swoje powołanie. Zwrócił również uwagę na zmieniające się czasy i potrzebne zmiany w Kościele, które nie mają być wprowadzanie odgórnie, ale każda parafia ma je przedyskutować i dopiero mogą być realizowane.

 

Bp Jerzy Samiec zgłosił następujące postulaty:

 

- zmiany w organizacji i przeprowadzaniu zgromadzeń parafialnych, aby zaangażować do części sprawozdawczej różne grupy parafialne;

 

- udział osób świeckich w liturgii nabożeństwa niedzielnego przez czytanie tekstów, ogłoszeń, pozdrowień;

 

- udział świeckich członków parafii w dystrybucji Sakramentu Komunii Świętej.

 

Wszystkie te działania mają pokazać, że ewangelik to członek parafii zaangażowany w służbę dla Kościoła.

 

Po referacie uczestnicy dnia skupienia w grupach dyskutowali omawiając zadane przez biskupa Jerzego Samca pytania.

 

1. W jaki sposób można zwiększyć udział wiernych w prowadzeniu nabożeństwa?
2.Jak przekonać zborowników do zaakceptowania zmian?
3. W jaki sposób wprowadzić pomoc przy dystrybucji Komunii Świętej?
4. Co można zmienić w życiu parafii, aby lepiej realizować zasadę powszechnego kapłaństwa?

 

W przedstawionych wnioskach z grup dyskusyjnych podkreślano potrzebę wspólnego działania całego zboru. Angażowanie wszystkich grup parafialnych jest bardzo ważne, ale szczególnie podkreślono potrzebę miedzy parafialnej pracy z młodzieżą. Ważne jest, aby młodzi ludzie poznawali się w kilku parafiach i sami nawzajem motywowali do bycia razem.

 

Zwrócono uwagę też na organizowane spotkania parafialne i rozmawiano nad sposobami reklamowania tych spotkań, aby członkowie parafii chcieli brać w nich udział. Rozmawiano też o dystrybucji Komunii Świętej, zastanawiając się nad różnymi możliwościami jej udzielania: z jednego kielicha, z małych kielichów czy przez zanurzenie opłatka w winie.

 

Podsumowując przedstawione wnioski z grup dyskusyjnych, biskup Jerzy Samiec wyraził wdzięczność za tak owocną pracę w grupach i zaangażowanie uczestników tego dnia skupienia.

 

diakon Ewa Below