english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Piątkowe obrady Synodu Kościoła

Warszawa, 25 kwietnia 2014 r.

25.04.2014

Nabożeństwo komunijne rozpoczęło wiosenną sesję Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, która będzie trwać będzie w dniach 25-27 kwietnia w Warszawie.


Piątkowe obrady Synodu Kościoła

Droga do radości prowadzi najczęściej przez przeżycie głębokiego smutku, bo i droga do zbawienia prowadziła przez krzyż Golgoty – powiedział zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelickiego w RP, bp Ryszard Bogusz podczas kazania wygłoszonego na nabożeństwie otwierającym wiosenną sesję Synodu luteran.

 

Biskup zaznaczył, że często na drodze ludzkiego smutku często staje ktoś, kto wyciąga pomocną dłoń, przychodzi ze słowem pocieszenia, czy też za nas się modli. Wówczas wszystko się zmienia. Zmienia się nasze życie – podkreślił ks. Bogusz rozważając tekst z Ewangelii Mateusza 5,4-5 (Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię). Kaznodzieja powołując się na Arystotelesa wyjaśnił, że cichość, to stan pomiędzy skrajnym gniewem a najwyższą łagodnością. Od siebie z kolei dodał - cichość to stan emocjonalny prawdziwego chrześcijanina, który nie jest wyniosły i kłótliwy, a w prawdziwej pokorze, eliminuje wszelką pychę. Potrafi jednak być konsekwentny w swych działaniach, przekonaniach i czuć się za nie odpowiedzialny.

Jednocześnie podkreślił, że błogosławieństwo cichych i smucących się powinno być przestrogą dla świeckich i duchownych zarządzających Kościołem. Powinniśmy swoją służbę pełnić z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Kościoła. Powinniśmy pełnić ją bez wyniosłości, ale też bez przesadnej uległości – zaznaczył Biskup.

 

Nabożeństwo rozpoczynające wiosenne obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odbyło się w warszawskim kościele św. Trójcy. Było ono połączone ze spowiedzią i Sakramentem Ołtarza. Część liturgiczną prowadzili biskupi: Jerzy Samiec i Jan Cieślar oraz ks. radca Piotr Gaś.

 

Podczas nabożeństwa zaprzysiężono nowego członka Synodu Kościoła – dra hab. Pawła Leszczyńskiego z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Paweł Leszczyński jest członkiem Komisji Historycznej Kościoła i wszedł do Synodu na miejsce zmarłego w październiku ubiegłego roku śp. Witolda Grzesiaka.

 

Po nabożeństwie obrady synodalne przeniosły się do Centrum Luterańskiego przy ul. Miodowej. Po ustaleniu porządku obrad, wiceprezes Konsystorza, Adam Pastucha,w związku z nieprawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego I instancji w Katowicach, dotyczącym nieprawdziwości jego oświadczenia lustracyjnego, złożonego w 2008 roku w związku z pełnieniem funkcji radnego Gminy Dębowiec, złożył deklarację odwołania się do wyższej instancji sądowej i oddał się do dyspozycji Synodu. Po dyskusji, bezwzględną większością głosów, przyjęto następujący wniosek:

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmując do wiadomości  przedłożone oświadczenie wiceprezesa Konsystorza, nie widzi potrzeby ponownego wyrażania zaufania i podtrzymuje swój wybór pana Adama Pastuchy na funkcję wiceprezesa Konsystorza.

 

Następnie Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec rozpoczął składanie sprawozdanie z życia Kościoła za rok 2013. 

 

To zaangażowani, świadomi swojego powołania wierni stanowią o sile i misyjności Kościoła w dwudziestym pierwszym wieku – mówił Biskup Kościoła. Chciałbym, abyśmy w najbliższych sześciu latach, poprzez odpowiednie nauczanie, poprzez otwarte nastawienie duchownych, znacznie podnieśli zaangażowanie wiernych w życie parafii, diecezji i Kościoła. Chciałbym, aby każdy wierny Kościoła był aktywny w swoim zborze, znając swoje powołanie i z radością je wypełniając zachęcał Biskup, poświęcając obszerną część sprawozdania reformacyjnemu zagadnieniu powszechnego kapłaństwa wiernych.

 

Biskup wypowiedział się też na temat pracy młodzieżowej podkreślając, że w tym obszarze akcent położony jest głównie na pracę wśród konfirmantów (młodzież gimnazjalna), a propozycje dla  młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów pojawiają się w skromniejszej ilości.

 

Zwierzchnik Kościoła wyraził też przekonanie, że konieczne jest nowe podjęcie  rzeczowej, teologicznej refleksji nad zagadnieniem ordynacji kobiet. Potrzebujemy określenia wszystkich możliwych konsekwencji związanych z ordynacją kobiet w Polsce. Obszary zostały już nazwane. Przestrzeń społeczna, socjalna, organizacyjna pracy duchownego, ekonomiczna, ekumeniczna - to tylko kilka płaszczyzn – przekonywał Biskup. Wyraził też postulat powołania się na doświadczenia Kościołów zagranicznych - Powinniśmy znać dobrodziejstwa, które przyniosła ordynacja oraz kłopoty, które z nią się pojawiły. Cenną też powinna być wiedza na temat tego, jak rozwiązano pojawiające się problemy. Może uda się dotrzeć do rzetelnych, pozbawionych ideologicznego zabarwienia badań, oceniających po kilkudziesięciu latach skutki jakie przyniosła ordynacja kobiet.

 

Bp Jerzy Samiec podsumował też dotychczasowe działania w ramach Dekady Reformacji, wymieniając stronę internetową luter2017.pl oraz facebookowy fanpage – Luter w cytatach. Poinformował członków Synodu o  opracowaniu oficjalnego logo obchodów 500-lecia Reformacji oraz o stworzeniu aplikacji Nasza Historia dostosowanej do korzystania z urządzeń mobilnych. 

 

Biskup przedstawił także pokrótce ważniejsze wydarzenia z życia Kościoła w ostatnim półroczu. Wspomniał zmarłych, w ostatnich miesiącach, księży: biskupa Tadeusza Szurmana, Jana Grossa oraz Roberta Penczka.

 

W nawiązaniu do sprawozdania Biskupa Kościoła, ks. Jerzy Below, dyrektor Wydawnictwa Augustama, zademonstrował nowe tłumacznie Małego katechizmu ks. Marcina Lutra. Przekładu dokonał ks. Marcin Brzóska. Pierwsze egzemplarze otrzymali bp Jerzy Samiec i ks. Grzegorz Giemza - prezez Synodu, a następnie wszyscy synodałowie.   

 

Piątkowy dzień zakończyło rozważanie Słowa Bożego i modlitwa wieczorna, poprowadzona przez bp. Rudolfa Bażanowskiego.

 

zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki