english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pokazać Boga po ewangelicku

Rozpoczęła się wiosenna sesja Synodu

10.04.2015

„Pokazać Boga po ewangelicku, to żyć z Bożej łaski, ufać w Bożą miłość i przelewać ją na drugiego człowieka” – podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes Synodu ks. Grzegorz Giemza, rozpoczynając 10 kwietnia 2015 r. siódmą sesję XIII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.


Pokazać Boga po ewangelicku

Nabożeństwem ze spowiedzią i Wieczerzą Pańską w kościele św. Trójcy w Warszawie rozpoczęła się wiosenna sesja Synodu Kościoła. 

 

W pierwszej części nabożeństwa Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec przyjął ślubowanie dwóch nowych członków Synodu: Bogumiła Linde i bp Waldemara Pytla. Biskup Kościoła przypomniał o odpowiedzialności jaka spoczywa na członkach Synodu Kościoła.

 

Prezes Synodu ks. dr Grzegorz Giemza nawiązał także do wydarzeń sprzed pięciu lat. To właśnie podczas 7. Sesji XII Synodu do zebranych dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 96 osób, które leciały na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Synodałowie podczas nabożeństwa uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej.

 

W kazaniu inauguracyjnym Prezes Synodu przypomniał, że rok 2015 jest w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce Rokiem Kultury Ewangelickiej. Podkreślił, że „cechą szczególną kultury ewangelickiej jest czerpanie inspiracji ze Słowa Bożego. Sztuka, etyka, zasady, zwyczaje mają swoje źródło w Piśmie Świętym. Jednak ewangelicy nie są jedynymi chrześcijanami, którzy czerpią ze Słowa Bożego”.

 

Ks. dr G. Giemza, nawiązując do tekstu biblijnego zaznaczył, że „Bóg jest tym, który inicjuje, zawsze wyprzedza. To On nas najpierw pokochał – potem dopiero jest miejsce na naszą miłość. Kultura ewangelicka bazuje na Bogu miłości, tak jak u progu Reformacji leżało odkrycie przez Lutra Boga miłosiernego zamiast okrutnego i karzącego”. 

 

Myśląc o roku kultury ewangelickiej - powiedział ks. G. Giemza - myślę o Ewangelii o Jezusie Chrystusie, która jest mocą Bożą ku zbawieniu oraz konkretnie o nas, którzy żyjąc tą właśnie Ewangelią, mogą tworzyć kulturę, cywilizację miłości – złożoną całość obejmującą wiedzę, zaufanie Bogu, sztukę, etykę, zasady, zwyczaje, nawyki, a to wszystko w służbie dla dobra drugiego”.

 

W czasie nabożeństwa inaugurującego obrady Synodu Kościoła pozdrowienia wygłosili goście Synodu - prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Ewa Jóźwiak oraz zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ks. sup. Andrzej Malicki.

 

Obrady Synodu Kościoła trwać będą do niedzieli 12 kwietnia. Synod zajmie się podsumowaniem roku 2014 w Kościele na płaszczyźnie duszpasterskiej i diecezjalnej, przedstawienie wyników prac Komisji Synodalnych i przyjęciem sprawozdania finansowego Kościoła.

 

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

 

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła

zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki