english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Porozumienie z MAC

Podpisano porozumienie we Wrocławiu

16.10.2015
Bp Jerzy Samiec i minister Stanisław Huskowski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji podpisali we Wrocławiu porozumienie w sprawie nowelizacji ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Obrady Synodu poprzedziło podpisanie porozumienia pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP w sprawie nowelizacji ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W porozumieniu podkreślono celowość nowelizacji ustawy oraz zadeklarowano gotowość do dalszych rozmów z uwzględnieniem również kwestii postępowania regulacyjnego dotyczącego nieruchomości.
Porozumienie podpisali: za Ministra - Stanisław Huskowski, sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz ks. Jerzy Samiec Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Do porozumienia dołączono zaaprobowane przez Ministra projekty umowy między Radą Ministrów a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Porozumienie z MAC

W porozumieniu podkreślono celowość nowelizacji ustawy oraz zadeklarowano gotowość do dalszych rozmów z uwzględnieniem również kwestii postępowania regulacyjnego.

 

Porozumienie podpisali: za Ministra - Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.


Do porozumienia dołączono zaaprobowane przez ministra projekty umowy między Radą Ministrów a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

 

Podpisanie dokumentów nastąpiło w dniu 16 października 2015 roku, w Centrum Ewangelickim we Wrocławiu przed otwarciem obrad Synodu Kościoła XIII kadencji. Praca i rozmowy w Komisji Państwo - Kościół trwały blisko trzy lata.

 

BIK

Więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki