english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Program jubileuszu 500 lat Reformacji w Polsce

Ogólne informacje o wydarzeniach

19.10.2016

                                                                                  Uwaga!

 

Transmisja nabożeństwa inauguracyjnego Jubileusz Reformacji 31.10.2016 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie w TVP 2 o 11.20 oraz w Polskim Radio Katowice od 10.00.

W Święto Reformacji również w Polskim Radiu w Programie 2 retransmisja nabożeństwa z Krakowa o 18.00.


Program jubileuszu 500 lat Reformacji w Polsce

W okresie od października 2016 r. do października 2017 r. odbędzie się w Polsce szereg wydarzeń związanych z jubileuszem 500 lat Reformacji.

 

Będą miały one charakter zarówno centralny, ogólnopolski, jak i diecezjalny oraz lokalny (parafialny). Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec powołał Komitet Honorowy obchodów 500 lat Reformacji, w skład którego weszli: abp Antje Jackelen, bp Margot Käßmann, bp Munib A. Younan, bp Michael Bűnker, abp Wojciech Polak, abp Jeremiasz, Jerzy Buzek, Hanna Gronkiewicz-Waltz i Krzysztof Penderecki.

Uroczystości ogólnopolskie będą koncentrować się wokół kilku wydarzeń. Jubileusz rozpocznie się 31 października 2016 r. o godz. 10.00 uroczystym nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie. W czerwcu (15-18.06.2017) w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie i Bielsku Białej odbędą się Ewangelickie Dni Kościoła, które będą spotkaniem ewangelików z całej Polski. Temu wydarzeniu towarzyszyć będą nabożeństwa, koncerty, wykłady, dyskusje, przegląd filmów oraz tzw. targi możliwości. Ogólnopolskie obchody jubileuszu 500 lat Reformacji zakończą się nabożeństwem 31 października 2017 r. w kościele Zmartwychwstania Pańskiego Katowicach.

Centralne obchody, wieńczące jubileusz odbędą się 26-29 października 2017 r. w Warszawie. Będzie to Weekend Reformacyjny, w którego programie zaplanowano m.in. konferencję naukową w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, sesję naukową na Zamku Królewskim, koncerty symfoniczne w Filharmonii Narodowej, wystawę starodruków w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz wręczenie nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Patronat honorowy nad centralnymi obchodami objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uroczystości w Warszawie będą miały również lokalny wymiar ekumeniczny, bo w ich przygotowanie włączyli się przedstawiciele dwóch parafii luterańskich, parafii reformowanej oraz metodystycznej, które przygotowują wspólny program dla mieszkańców Warszawy.

Szczególny przebieg będą miały obchody w diecezjach cieszyńskiej i katowickiej, gdyż we wrześniu 2015 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reformacji, a uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie. W nawiązaniu do tej rezolucji w lutym 2017 roku w Cieszynie odbędzie się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, Rady Powiatu i Rady Miasta Cieszyna. Katowice będą miejscem m.in. takich wydarzeń jak: I Ogólnopolski Przegląd Pieśni Ewangelickiej, Konferencja 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku oraz Gala Reformacyjna z koncertem Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz wręczeniem Śląskich Szmaragdów.

Warto również podkreślić, że dwa polskie miasta zostały uwzględnione wśród Europejskich Miast Reformacji, są to Cieszyn i Wrocław. Do tych miast w lutym i maju zawita bus reformacyjny.

Uroczystości jubileuszowe w diecezji mazurskiej będą połączone z kolejną rocznicą poświęcenia kościoła w Olsztynie, a w diecezji pomorsko-wielkopolskiej będą koncentrować się na dziedzictwie Reformacji w Słowie, obrazie, życiu. W ramach jubileuszu odbędzie się Gdański Kongres Reformacyjny, koncert reformacyjny w Filharmonii Bałtyckiej, wystawa w Muzeum Sopotu oraz gra miejska.

W diecezji warszawskiej najważniejsze wydarzenia będą odbywać się w Łodzi i Lublinie. Zwieńczeniem obchodów w tym regionie będzie Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Obchody w diecezji wrocławskiej obejmą wystawę obrazów Lukasa Cranacha w Muzeum Narodowym, Festiwal Kultury Protestanckiej we współpracy z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu oraz koncerty muzyczne. Podczas wszystkich wydarzeń diecezjalnych będą odbywać się także uroczyste nabożeństwa.

Ponadto, rok 2017 będzie czasem szeregu inicjatyw jubileuszowych, wśród których należy wymienić: aplikację Nasza Historia (www.historia.luter2017.pl), trzy konkursy – naukowy, filmowy i fotograficzny, emisję monety kolekcjonerskiej NBP i znaczka okolicznościowego Poczty Polskiej, powstanie przewodnika o ewangelikach w Polsce, utworzenie strony internetowej z materiałami edukacyjnymi dla szkół i projekt młodzieżowy „Wierzę, więc jestem”, udział w światowej wystawie w Wittenberdze.

Szczegółowe informacje dotyczące jubileuszu dostępne są w kalendarium wydarzeń na stronie internetowej Dekady Reformacji: luter2017.pl,będą aktualizowane i poszerzane na bieżąco.