english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przekraczając granice - zrozumieć uchodźców

Projekt warsztatów dotyczących sytuacji uchodźców w Polsce

25.04.2018

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP we współpracy z Fundacją Ocalenie i Kościołem Ewangelickim w Westfalii (akcja Hoffnung für Osteuropa) rozpoczyna projekt, który polega na zorganizowaniu jednodniowych warsztatów edukacyjnych, wprowadzających w tematykę zagadnień dotyczących uchodźców. 


Przekraczając granice - zrozumieć uchodźców

Celem warsztatów jest:
- uwrażliwienie na sytuację uchodźców,
- zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zjawiska uchodźstwa w Polsce i na świecie,
- przekazanie i uporządkowanie wiedzy o procedurach i realiach dotyczących procesu ubiegania się o status uchodźcy i wspierania integracji uchodźców w Polsce
- dostarczenie informacji o możliwych sposobach zaangażowania w działania na rzecz uchodźców.
 
Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia i w oparciu o zasady uczenia się dorosłych. Będą to m.in.: ćwiczenia grupowe i indywidualne, odgrywanie ról i symulacje, spotkanie z gościem, prezentacja materiałów filmowych, dyskusje i studia przypadków.
 
W liście zachęcającym do udziału w projekcie Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec napisał, że "historia chrześcijaństwa to właściwie dzieje migracji w różnych aspektach – teologicznych i społecznych, kulturowych i osobistych. Od kiedy? Od zawsze! Wszystkim dobrze znane są biblijne opowieści o wyjściu Narodu Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, podobnie jak tułaczka Izraelitów po utracie swojej państwowości na kartach Starego Testamentu i w czasach nowożytnej Europy oraz później. Nie inaczej sytuacja wygląda w Nowym Testamencie – od narodzin Jezusa – a właściwie jeszcze przed jego urodzeniem w Betlejem – aż do dorosłego życia. Także Kościół głoszący Dobrą Nowinę, że Jezus zmartwychwstał był Kościołem w drodze – w przenośni i dosłownie, a chrześcijanie prawie nigdzie nie byli  przyjmowani z otwartymi rękami". 
 
"Sama Ewangelia - napisał Biskup Kościoła - która, jak przecież wierzymy ucieleśnia Chrystus, przypomina prostą i jednocześnie niezwykle skomplikowaną prawdę o nas samych: wszyscy jesteśmy pielgrzymami, wszyscy jesteśmy uchodźcami na ziemi i bez względu na to, jakie są nasze życiorysy, plany i doświadczenia, zmierzamy w jednym kierunku choć innymi drogami".  
 
Bp Samiec podkreślił również, że wiara w Chrystusa zobowiązuje nas do otwarcia się na drugiego człowieka, niezależnie od tego z jakiego kontekstu społecznego, kulturowego czy etnicznego pochodzi. Bliźnim jest każdy, kto potrzebuje naszej pomocy i każdy, kto nam pomocy udziela". Równocześnie Biskup zauważył, że lęk przed nieznanym jest naturalny. "Zwracając się w kierunku Boga, otrzymujemy zapewnienie, że On jest z nami, a my nie musimy się bać, choć bywają przed nami stawiane trudne zadania". 

By zorganizować warsztat lokalnie (z dojazdem trenerów) potrzebna jest zdeklarowana grupa minimalnie 10 osób a maksymalnie 20 oraz przestrzeń umożliwiająca prowadzenie zajęć w formule warsztatowej (w tym dodatkowej przestrzeni poza salą zajęciową na czas jednogodzinnego ćwiczenia).

Grupy chętne do udziału w jednodniowych warsztatach zapraszamy do kontaktu: Anna Wrzesińska; email:
anna.wrzesinska@luteranie.pl tel. 506 392 007.

W zgłoszeniu prosimy przesłać informacje o: liczbie osób oraz dwóch preferowanych terminach,
Możliwe terminy organizacji I edycji warsztatów: 14, 15, 16, 17, 18, 21 i 22 maja oraz 4, 5 i 6 czerwca
2018 roku.