english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Raport z działań Centrum Misji i Ewangelizacji

Raport z działań w 2015 roku

01.04.2016
Rok 2015 był Rokiem Kultury Ewangelickiej, a biblijne hasło, które mu towarzyszyło, pochodziło z Listu do Rzymian (15,7): „Dlatego przyjmujcie się wzajemnie, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga”. W swoich działaniach Centrum Misji i Ewangelizacji  akcentowało przede wszystkim, że nie należy dążyć do jakichkolwiek podziałów, ale wzajemnie się szanować, akceptować, przyjmować do wiadomości, że drugi człowiek może mieć inny punkt widzenia i starać się o zachowanie pokoju oraz budowanie dobrych relacji. 
Warto nam przekazać 1%, bo od 19 lat pracujemy z misją!Rok 2015 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce upłynął pod hasłem Roku Kultury Ewangelickiej, a biblijne hasło, które mu towarzyszyło, pochodziło z Listu do Rzymian (15,7): „Dlatego przyjmujcie się wzajemnie, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga”.
W naszych działaniach akcentowaliśmy przede wszystkim, że nie należy dążyć do jakichkolwiek podziałów, ale wzajemnie się szanować, akceptować, przyjmować do wiadomości, że drugi człowiek może mieć inny punkt widzenia i starać się
o zachowanie pokoju oraz budowanie dobrych relacji. Po drugie, że jako chrześcijanie mamy naśladować w swoim codziennym życiu Jezusa Chrystusa, dbać o dobro drugiego człowieka, nie koncentrować się na jego deficytach,atakżetroszczyćsię o własne postępowanie i brać za nie odpowiedzialność, bo tylko wówczas możemy doświadczać jednomyślności i jedności w Chrystusie.
 
DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I ZAPRASZAMY DO NIEJ.
 
 
Przekazując 1% na Centrum Misji i Ewangelizacji, pomagają nam Państwo odmieniać różne strony życia. Działamy w tych środowiskach, w których trzeba zadbać o podstawowe potrzeby. Rozwijamy też te inicjatywy, które w naszym przekonaniu wychodzą naprzeciw ważnym potrzebom duchowym i społecznym.
Centrum Misji i Ewangelizacji - KRS 0000225011
 
1% przeznaczamy na: fundusze pomocowe dla dzieci, rodzin oraz chrześcijan na świecie; dzieci, które muszą pokonywać trudności; kulturę; poradnictwo i ewangelizację oraz organizowanie pracy wolontariuszy. 
 
Warto nam przekazać 1%, bo od 19 lat pracujemy z misją!
Centrum Misji i Ewangelizacji - KRS 0000225011
 
Centrum Misji i Ewangelizacji - KRS 0000225011
 

Raport z działań Centrum Misji i Ewangelizacji

CME podkreślało także, że jako chrześcijanie mamy naśladować w swoim codziennym życiu Jezusa Chrystusa, dbać o dobro drugiego człowieka, nie koncentrować się na jego deficytach, a także troszczyćsię o własne postępowanie i brać za nie odpowiedzialność, bo tylko wówczas możemy doświadczać jednomyślności i jedności w Chrystusie.
 
 
DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I ZAPRASZAMY DO NIEJ. ZOBACZ RAPORT CME 2015.
 
 
Czytając raport można m.in. dowiedzieć się, jak konkretnie Centrum działa dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak orgaizuje poradnictwo, jakie prowadzi akcje charytatywne i społeczne, jak wpływa na rozwój ludzi utalentowanych teatralnie, muzycznie i wokalnie. Te działania są możliwe także dzięki pieniądzom pozyskanym z 1% dla Centrum Misji i Ewangelizacji. Kampania "1% dla CME" trwa także w tym roku.
 
 
1% Cenrtrum przeznacza na: fundusze pomocowe dla dzieci, rodzin oraz chrześcijan na świecie; dzieci, które muszą pokonywać trudności; kulturę; poradnictwo i ewangelizację oraz organizowanie pracy wolontariuszy. 
 
 
Centrum Misji i Ewangelizacji - KRS 0000225011
 
 
 
 
 
CME podkreślało także, że jako chrześcijanie mamy naśladować w swoim codziennym życiu Jezusa Chrystusa, dbać o dobro drugiego człowieka, nie koncentrować się na jego deficytach, a także troszczyćsię o własne postępowanie i brać za nie odpowiedzialność, bo tylko wówczas możemy doświadczać jednomyślności i jedności w Chrystusie.
 
 
DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I ZAPRASZAMY DO NIEJ. ZOBACZ RAPORT CME 2015.
 
 
Czytając raport można m.in. dowiedzieć się jak konkretnie Centrum działa dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak orgaizuje poradnictwo, jakie prowadzi akcje charytatywne i społeczne, jak wpływa na rozwój ludzi utalentowanych teatralnie, muzycznie i wokalnie. To działania są możliwe także dzięki pieniądzom pozyskanym z 1% dla Centrum Misji i Ewangelizacji. Kampania "1% dla CME" trwa także w tym roku.
 
 
1% Cenrtrym przeznacza na: fundusze pomocowe dla dzieci, rodzin oraz chrześcijan na świecie; dzieci, które muszą pokonywać trudności; kulturę; poradnictwo i ewangelizację oraz organizowanie pracy wolontariuszy. 
 
 
Centrum Misji i Ewangelizacji - KRS 0000225011