english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Śląskie Szmaragdy 2013 rozdane

W Święto Reformacji w Katowicach

05.11.2013

Już po raz dziesiąty w Święto Reformacji zostały wręczone w katedrze ewangelickiej w Katowicach Śląskie Szmaragdy. W 2013 roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymali: prof. dr hab. Jan Pilarczyk oraz prof. dr hab. Tadeusz Sławek.


Śląskie Szmaragdy 2013 rozdane

Profesor Jan Pilarczyk, dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, członek parafii ewangelickiej w Katowicach, otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie światowego spawalnictwa i współtworzenie nowoczesnego śląskiego przemysłu zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej i ewangelickiego etosu pracy. Prof. Tadeusz Sławek, były rektor Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literackiej, artystycznej i naukowej, jak również za ekumeniczną postawę w twórczości pisarskiej, realizowaną w przestrzeni praktycznych czynów.

 

W nabożeństwie, oprócz księży luterańskich, wzięli udział księża reprezentujący Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Kościól Prawosławny reprezentował ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski, Kościół Polskokatolicki – ks. Adam Stelmach, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny – ks. superintendent Andrzej Malicki, Kościół Chrzescijan Baptystów, członek Rady Okręgu pastor Łucjan Gizdoń i pastor Ireneusz Górczyński ze zboru baptystycznego Opoka. Kościół Rzymskokatolicki reprezentowany był przez arcybiskupa seniora Damiana Zimonia i delegata arcybiskupiego ds. ekumenizmu ks. dr Adama Paliona, ks. dr Andrzej Suchoń – proboszcz kościoła Mariackiego. Kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Budniak. Uroczystość uświetnił chór „Largo cantabile” pod dyrekcją dr Aleksandry Maciejczyk.

 

Nagrody wręczał ks. bp Tadeusz Szurman, zaś laudacje odczytał kurator Diecezji Katowickiej Artur Steinert. Po odebraniu nagrody prof. Jan Pilarczyk apelował, aby w Polsce większą wagę położyć na kształcenie młodzieży w dziedzinie nauk technicznych.  Profesor T. Sławek w swoim wystąpieniu nawiązał do śpiewu liturgicznego "Na wysokościach Bogu cześć", a przede wszystkim do słów „waśń wszelka się skończyła” i powiedział, aby żyć i działać tak, żeby zakończyć wszystkie waśnie i kłótnie.

 

Po uroczystościach w kościele, tegoroczni laureaci spotkali się z przybyłymi na tę uroczystość laureatami z lat poprzednich i z zaproszonymi gośćmi. W czasie spotkania ks. Jan Gross, honorowy przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, nawiązał w swej wypowiedzi do dokumentu „Od konfliktu do komunii” podkreślając, że jeszcze kilkanaście lat temu nie byłoby możliwe wspólne przeżywanie z Kościołem Rzymskokatolickim Pamiątki Reformacji i że na Śląsku tworzona jest już „komunia - wspólnota”.  Arcybiskup Damian Zimoń opowiedział o swoich kontaktach ekumenicznych z parafią ewangelicką w Katowicach, sięgających lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jako jeden z pierwszych laureatów Śląskiego Szmaragdu, dziękował Bogu za każde spotkanie dające więcej nadziei i otwartości w kontaktach ekumenicznych. Głos w dyskusji zabrali, oprócz tegorocznych laureatów również: prof. Ewa Chojecka, prof. Grażyna Szewczyk, Marcin Tyrna, redaktor Jacek Filus.

 

zdjęcia: Antonina Murawa