english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sport, wolność, wdzięczność

O potrzebie różnorodnej aktywności piszą autorzy nowego Zwiastuna Ewangelickiego

27.06.2016

Gdy jest cieplej i nadchodzą wakacje, częściej i chętniej ruszamy się sprzed biurek.


Sport, wolność, wdzięczność

O dobroczynnym, także dla naszej wiary, wpływie aktywności fizycznej w „Zwiastunie Ewangelickim” 12/2016 pisze ks. Grzegorz Brudny w artykule Wezwani do radości i samodoskonalenia. O młodzieżowej, międzyparafialnej rywalizacji można przeczytać w tekście Sport po ewangelicku, a satysfakcję tych, którzy wzięli udział w charytatywnym biegu na rzecz chorej Julki, opisuje Sylwia Adamus. Refleksjami na temat choroby, zdrowia i wdzięczności za każde doświadczenie dzieli się Lidia Czyż.

 

Trwający Rok Kościoła skłania kolejnych autorów do refleksji – tym razem przemyśleniami na temat obrazu Kościoła wyłaniającego się z parafialnej ankiety dzieli się ks. Paweł Hause.

 

O randze i znaczeniu Biblii w kontekście 200. rocznicy działalności Towarzystwa Biblijnego w Polsce piszą Michał Karski oraz ks. Piotr Gaś.

 

Natomiast w cyklu 500 lat Reformacji Łukasz Barański pisze o reformacyjnych przemianach na terenach dzisiejszej Polski, m.in. Toruniu, Elblągu i Gdańsku, czyli w Prusach Królewskich.

 

O subtelnej różnicy między ofiarą składaną z miłości do bliźnich a byciem ofiarą losu pisze ks. Marek Jerzy Uglorz, a do bycia wolnym zachęca Henryk Dominik: Bóg nie ma upodobania w niewolnikach. On wyzwala człowieka do otwierania oczu. On wyzwala.

 

Zachęcamy do lektury i przypominamy o prenumeracie na  II półrocze 2016 roku – tradycyjnej oraz w formacie pdf. CENA prenumeraty za pośrednictwem parafii  pozostaje BEZ ZMIAN. Przypominamy, że w parafiach „Zwiastun Ewangelicki” można zaprenumerować od dowolnego miesiąca do końca 2016 r. Szczegóły na stronie 3. w wydaniu papierowym oraz na www.zwiastun.plw zakładce ZE 2016.