english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie Rad Parafialnych w Warszawie

Diecezja Warszawska integruje radnych

16.06.2016

W sobotę, 11 czerwca 2016 roku odbyło się w warszawskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego spotkanie rad parafialnych Diecezji Warszawskiej.


Spotkanie Rad Parafialnych w Warszawie

Spotkanie takie zorganizowane zostało już po raz trzeci. Wcześniej radni spotykali się w Ozorkowie oraz w drugiej warszawskiej parafii – św. Trójcy.

 

Pomysł organizowania spotkania wynika z chęci poruszania ważnych aspektów funkcjonowania luterańskich parafii (szczególnie w diasporze) oraz potrzeby prowadzenia ważnej dla całego Kościoła rozmowy o odpowiedzialności i przywileju budowania wspólnej przyszłości. Członkowie rad parafialnych obarczeni są szczególną odpowiedzialnością i wpływają bezpośrednio na obraz lokalnego Kościoła. Dlatego też stworzono przestrzeń dla ich wypowiedzi i spostrzeżeń.

 

Podczas spotkania zaprezentowano dwa tematy, które były wstępem do późniejszej dyskusji. Zasadę powszechnego kapłaństwa i współczesne formy jej realizacji w parafiach przedstawił ks. dr Grzegorz Giemza. Jego prelekcja wywołała wiele wypowiedzi dotyczących możliwości zaangażowania osób świeckich w pracy na rzecz parafii. Przywołany został okólnik Rady Synodalnej, w którym ujęte zostały formy służby liturgicznej, ale równocześnie wskazano na wiele możliwości zaangażowania, które będzie służbą dla Boga, jeżeli tylko parafianin będzie miał tego świadomość. W tak pojętej służbie zaangażowanie może przybierać różne formy i zawsze będzie wypełnieniem zasady powszechnego kapłaństwa.

 
Drugim tematem spotkania była odpowiedzialność proboszcza i rady parafialnej według prawa kościelnego oraz państwowego. Zagadnienie przybliżył p. Przemysław Florjanowicz-Błachut – członek parafii św. Trójcy w Warszawie, analizując prawo kościelne i świeckie pod kątem odpowiedzialności organów parafialnych. Ta część spotkania również wywołała wiele pytań kierowanych do prelegenta.

 
Zainteresowanie powyższymi tematami, jak również sama obecność przedstawicieli niemal wszystkich parafii w diecezji, świadczy o odpowiedzialnym podchodzeniu członków rad parafialnych do powierzonych im zadań oraz potrzebie organizowania podobnych spotkań w przyszłości. Takowe z pewnością będzie mieć miejsce, jego szczegóły ustalone zostaną przy okazji najbliższego diecezjalnego synodu.