english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Stypendia teologiczne ŚFL

Nabór wniosków

07.07.2020

Otwarto nabór wniosków o stypendia teologiczne Światowej Federacji Luterańskiej 


Stypendia teologiczne ŚFL

Celem programu stypendialnego Światowej Federacji Luterańskiej jest wspieranie Kościołów członkowskich w rozwijaniu kompetencji, które są im potrzebne do efektywnej służby w ich kontekstach. Program stypendialny pomaga Kościołom członkowskim pozyskać wykwalifikowanych współpracowników.  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest zaproszony do składania wniosków o stypendia w dziedzinie teologii.

Proces ubiegania się o stypendia ŚFL został zmodyfikowany i będzie teraz prowadzony wyłącznie przez system zgłoszeń online o nazwie "Zengine".

Podstawowym kryterium przyznania stypendium konkretnemu wnioskodawcy jest zgodność proponowanych kierunków studiów lub szkoleń ze strategicznymi potrzebami Kościoła. Kościół musi zatem w przekonujący sposób wykazać, dlaczego konkretny wniosek pomoże zaspokoić konkretne potrzeby kadrowe związane z jego misją w Kościele i społeczeństwie.

Ponadto, wybór stypendystów będzie się opierał na następujących kryteriach:

- Stypendia teologiczne są dostępne dla kandydatów ze wszystkich regionów. Priorytetowo traktowani są wnioskodawcy z regionów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

- Celem stypendiów teologicznych jest wzmocnienie strategicznych zdolności Kościołów członkowskich i partnerskich instytucji teologicznych. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy są rekomendowani do uzyskania wyższych stopni naukowych, a następnie zostaną zatrudnieni jako nauczyciele, proboszczowie i inni liderzy.

Stypendium w tej dziedzinie może otrzymać około 30 osób.

Termin składania wniosków upływa 1 października 2020 r., a każdy kościół członkowski ŚFL może złożyć w sumie do 5 wniosków.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, wszystkie Kościoły proszone są o stosowanie się do wspólnie uzgodnionych limitów dotyczących reprezentacji płci i reprezentacji młodzieży. Oznacza to, że co najmniej 40 % proponowanych wnioskodawców muszą stanowić kobiety, a co najmniej 20 % muszą stanowić młodzi ludzie w wieku do 30 lat.

Więcej informacji można znaleźć stronie internetowej dotyczącej stypendiów ŚFL. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres anna.wrzesinska@luteranie.pl

zdj. ŚFL