english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Świece wigilijne zapalone

Inauguracja akcji w Diecezji Cieszyńskiej

15.12.2012

Uroczyste nabożeństwo w Jaworzu koło Bielska-Białej zainaugurowało 9 grudnia Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.


Świece wigilijne zapalone

Podczas nabożeństwa w jaworzańskiej świątyni okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Emil Gajdacz,  a słowo pozdrowienia wypowiedział ks. Ignacy Czader, zastępca dyrektora bielsko-żywieckiej Caritas.

 

Głos zabrał również zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Paweł Anweiler, który podzielił się z zebranymi następującą refleksją:

  

„Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król” (Prz 22,11)

 

Siostry i Bracia w Chrystusie!

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to czas szczególnego dzielenia się z tymi, którzy nie potrafią jeszcze sami zaspokoić swoich potrzeb, a odpowiedzialni za to często się od nich odwracają lub w jakiś sposób są pozbawieni możliwości. Dlatego akcja, którą prowadzimy musi w tę wyrwę pokrzywdzenia wkroczyć, aby uczyć i wychowywać, udzielając także materialnej pomocy. Tak będzie się działo jedynie wtedy, kiedy serce ku miłości czystym zachowamy. Nie można więc zapominać o sprzątaniu serca, a tego potrzebujemy na co dzień.

 

Czyste serce i wargi wdzięczne uszlachetniają człowieka i jako taki potrafi się dzielić i może być w kręgu przyjaźni króla. Taka świadomość i takie doznanie pomnaża miłość, bo przyjaźń króla serc ciągle człowieka lepi i tę glinę w rękach swojej przyjaźni doskonali, ubytki uzupełnia, a wszelkie pęknięcia naprawia. Poddawajmy się takiej obróbce w każdy czas aby odnawiać czyste serce i wargi wdzięczne. Tylko wtedy też wpisywać się damy czynnie   w dzielenie się sercem, a przez to w pomnażanie miłości, która jest, jak pisze pewien Anonim (Lubię Cię, edycja paulińska, Milano 1991-4,  s. 4):

   

„Jedynym skarbem,

który mnoży się przez podział,

jest jedynym darem,

który powiększa się

przez rozdawanie,

jest jedynym przedsięwzięciem,

w którym im więcej się wydaje,

tym więcej się zyskuje:

podaruj ją, wyrzuć,

rozrzuć na cztery wiatry,

opróżnij kieszenie,

potrząśnij koszem,

wylej z pucharu,

a jutro będziesz

miał więcej niż dziś”.

 

Szczęść nam w tym dziele, o Boże!

 

  

Akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom potrwa do Wigilii Bożego Narodzenia. Kolejna edycja przebiega pod pod hasłem: "Podziel Serce - Pomnóż Miłość". Po raz 13. ma charakter ekumeniczny.