english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święta Zesłania Ducha Świętego

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim

29.05.2020

Pięćdziesiąt dni po święcie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dziesięć dni po Jego Wniebowstąpieniu, chrześcijanie obchodzą święta Zesłania Ducha Świętego.


Święta Zesłania Ducha Świętego

W roku 2020 uroczystość Zesłania Ducha Świętego wypada w niedzielę, 31 maja. Zgodnie z dawną tradycją, luteranie obchodzą  to święto przez dwa dni - w niedzielę i poniedziałek (podobnie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc).

W Święta Zesłania Ducha Świętego wspomina się wydarzenie wylania Ducha Świętego na Dwunastu Apostołów i na Matkę Zbawiciela, Marię. Schronieni w wieczerniku przed prześladowcami otrzymali moc Ducha Świętego, dzięki któremu bez lęku zwiastowali Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Według relacji ewangelisty Łukasza w Dziejach Apostolskich, Duch Święty zstąpił na Apostołów i Marię pod postacią języków ognia (Dz 2, 3) w dniu Pięcdziesiątnicy (Szawuot).

Dla Żydów było to i jest nadal święto przypadające pięćdziesiąt dni po święcie Przaśni­ków. Było to święto plonów i polegało na złożeniu pierwszych owo­ców na ofiarę Jahwe. Żniwa trwały siedem tygodni. Święto Przaśni­ków przy­padało na drugi dzień po spożyciu paschy żydowskiej. Świę­to­wa­no początek zbioru jęczmienia, po czym następował dzień ofiar z pier­wocin (z pierwszego snopka). Uroczystą ofiarę ze zbóż składano Bogu w dzień Pięćdziesiątnicy i wtedy przychodził czas na prawdziwe świętowanie radości z plo­nów. Pięcdziesiątnica była też jednym z trzech świąt pielgrzymich, na które Izraelici mieli stawiać się w świątyni jerozolimskiej.

Święto Szawuot poprzez zesłanie Ducha Świętego stało się dla chrześcijan symbolicznym dniem narodzin Kościoła – wspólnoty wiary, która żyje dzięki ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Chrystusowi.

Duch Św., trzecia Osoba Trójcy Św., występujący w tradycyjnej ikonografii i teologii niejako w cieniu Ojca i Syna, symbolizowany jest przez ogień, światło lub gołębicę, jest Tym, który pobudza człowieka do wiary, wzmacnia ją i odradza z popiołów zwątpienia. Duch Św. działający w ukryciu jest jednak głównym źródłem życia Kościoła, gdyż to On sprawia, że możemy się modlić i wierzyć.

Prawdę tę wyraził Reformator Kościoła, ks. Marcin Luter, w komentarzu do III Artykułu Wiary w Małym Katechizmie: „Wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił i utrzymał.”

Zesłanie Ducha Świętego zmieniło losy świata. Niewielka grupa naśladowców Chrystusa, która po Jego śmierci pozostawała ze strachu w ukryciu, po otrzymaniu Ducha Świętego wyszła do świata. Już w chwilę po otrzymaniu Ducha z Nieba, apostoł Piotr wygłosił płomienne kazanie, wskutek którego nawróciło się i przyjęło chrzest około 3 tysięcy Żydów! (Dz 2, 41). Szacuje się, że na świecie żyje około 2,5 mld chrześcijan, a liczba ta stale rośnie.

W Święta Zesłania Ducha Świętego kolorem liturgicznym według tradycji jest czerwony, na pamiątkę języków ognia pod postacią których zstąpił Duch Boży.

W tym roku świętowanie będzie miało nieco inny charakter. Przede wszystkim wiele parafii zdecydowało się wznowić nabożeństwa z uczestnictwem parafian. Zostały natomiast odwołane konfirmacje, które zwyczajowo były obchodzone konfirmacje.  Na Śląsku Cieszyńskim zabraknie, organizowanego  w drugim dniu świąt Zesłania Ducha Świętego po nabożeństwie tradycyjnego smażenia jajecznicy pod gołym niebem. 

W krajach o tradycji protestanckiej pamięta się wciąż o tym, że są to święta z grupy najważniejszych trzech w roku, dlatego w Niemczech, Danii, Holandii i Szwajcarii, wolny od pracy jest także poniedziałek.