english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod diecezjalny w Poznaniu

Jesienna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła.

05.11.2015

W Święto Reformacji, 31 października 2015 roku, w Poznaniu odbyła się jesienna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła.


Synod diecezjalny w Poznaniu

Sesja Synodu miała charakter otwarty i uczestniczyli w niej nie tylko synodałowie DPW, ale także parafianie z wielu parafii diecezji, którzy spotkali się w Poznaniu, by wspólnie upamiętnić XVI-wieczne dzieło odnowy Kościoła.

Synod Reformacyjny rozpoczął się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w poznańskim kościele Łaski Bożej. Nabożeństwo wspólnie poprowadzili: ks. bp Marcin Hintz, który wygłosił kazanie, ks. radca Janusz Staszczak, ks. Dawid Mendrok oraz proboszcz parafii Poznań – ks. Marcin Kotas. Nabożeństwo swoim występem uświetnił chór poznańskiej parafii pod dyr. Małgorzaty Raszyk-Kopczyńskiej. W trakcie nabożeństwa miało również miejsce zaprzysiężenie nowych członków Synodu: dwóch duchownych – ks. Dawida Mendroka, który od lipca br. jest proboszczem-administratorem parafii we Włocławku, w Rypinie i w Lipnie, ks. Karola Niedoby, który od września br. jest wikariuszem parafii w Grudziądzu oraz świeckiego delegata na Synod z PEA Bydgoszcz – Grażyny Jędrzejewskiej.

Bezpośrednio po nabożeństwie odbył się wykład dr Małgorzaty Grzywacz (UAM) zatytułowany Kobiety a/i Reformacja. W zaprezentowanym referacie prelegentka wskazywała na ważną rolę kobiet w ruchu reformacyjnym na wszystkich płaszczyznach – stąd można mówić i należy to podkreślać, że Reformacja była dziełem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Określiła jednak kobiety mianem „ruchomych piasków”, ponieważ często pomijane są one w historii, co powoduje, że nieustannie trzeba uzasadniać i przypominać o ich wpływie na dzieło odnowy Kościoła. Dr Grzywacz stwierdziła, że kobiety były przedmiotem historii, a nigdy podmiotem i nie spisywały też historii. Dlatego też zaproponowała, by określać kobiety poprzez pojęcie „pomocnice Reformacji”.

Następnie prelegentka przedstawiła wpływ Reformacji na przestrzenie życiowe kobiet oraz na ich nowe role społeczne. Za przykład podała Jana Bugenhagena, który rozpoczął duszpasterstwo kobiet ciężarnych i matek. Prelegentka wskazała też, że likwidacja klasztorów pozbawiała kobiety szans edukacji i rozwoju intelektualnego. Reformacja miała też nie zmienić sytuacji prawnej kobiet.

Po wygłoszonym referacie był czas na dyskusję i wymianę myśli między słuchaczami.

Po przerwie obiadowej, w drugiej części sesji, w ramach Synodu odbył się także panel dyskusyjny zatytułowany Reformacja dzisiaj. Wymiana myśli. Do dyskusji wprowadziła kurator Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Izabela Główka-Sokołowska, która wskazała, że Reformacja nie jest tylko historią, ale ma także istotny wpływ na dzisiejsze czasy, zgodnie z zasadą Ecclesia semper reformanda. To oznacza, że Kościół ma reformować się nieustannie, w przeciwnym razie staje się martwy duchowo. Kurator diecezjalna zachęciła uczestników do podzielenia się własnymi refleksjami dot. współczesnych kwestii etycznych i społecznych w świetle tradycji reformacyjnej. Po krótkim wprowadzeniu w kilku grupach dyskutowano m.in. na tematy: kapitalizmu, tolerancji wobec innych religii, liberalizmu, globalizacji, seksualności, małżeństwa i rodziny. Następnie, wnioski wypracowane w grupach, przedstawiono na forum.

Na zakończenie jesiennej sesji Synodu DPW ks. bp Marcin Hintz podsumował dyskusje nad referatami, przedstawił Synodałom aktualia oraz plany na przyszłość. Obrady zakończono modlitwą.

 

fot. dr Jerzy Domasłowski