english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod diecezjalny w Sycowie

Diecezja Wrocławska gościła w Sycowie

10.04.2016

Parafia ewangelicko-augsburska w Sycowie po raz pierwszy gościła sesję synodu diecezjalnego. 


Synod diecezjalny w Sycowie

Wiosenne obrady odbyły się w sobotę 5 marca, a rozpoczęło je nabożeństwo spowiednio-komunijne w kościele apostołów Piotra i Pawła. Liturgię prowadzili: sycowski proboszcz - ks. Rafał Miller oraz ks. radca Edwin Pech z Karpacza, który wygłosił kazanie. Pozdrowienie delegatom przekazał burmistrz Sycowa Sławomir Kapica.

 

Po nabożeństwie synodałowie przemieścili się do sali hotelu Aroma, gdzie miała miejsce część sprawozdawcza obrad. O sytuacji diecezji mówił biskup Waldemar Pytel, dla którego było to pierwsze sprawozdanie jako zwierzchnika diecezji. Rozpoczął je od podziękowania biskupowi Ryszardowi Boguszowi, który w ubiegłym roku przeszedł w stan spoczynku po 21 latach służby w urzędzie biskupa diecezjalnego. W kolejnych punktach biskup Pytel dokonał podsumowania mijającego roku. Przypomniał, że był to “Rok kultury”, a jego kontynuacją jest obecnie “Rok Kościoła”. Omówił także przygotowania do jubileuszu 500-lecia Reformacji apelując, by wszystkie parafie aktywnie wsparły przygotowywane obchody. W części dotyczącej spraw personalnych biskup wspomniał zmarłego 19 kwietnia ubiegłego roku dr. Macieja Lisa - kuratora diecezji, parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu oraz członka synodu Kościoła. - Nie zawsze życie naszych parafii układało się według naszej myśli, ale zawsze - tak jak uczniom w drodze do Emaus - towarzyszył na Pan - powiedział w podsumowaniu.

 

Kolejne sprawozdania przedstawili: przewodniczący diecezjalnej komisji diakonijnej ks. Robert Sitarek, przewodniczący komisji ewanglizacyjno-misyjnej ks. Edwin Pech, diecezjalny duszpasterz młodzieży dk. Izabela Sikora oraz diecezjalny kapelan więzienny ks. Marcin Orawski. Następnie poprzez głosowanie synod przyjął wnioski komisji rewizyjnej o zatwierdzenie przedstawionego wcześniej sprawozdania finansowego za rok 2015 i udzielenie absolutorium radzie diecezjalnej, która wraz z biskupem odpowiada za finanse diecezji. Synod uchwalił także budżet diecezji na 2016 rok.

 

Zdjęcie: Beata Samulska - Syców - nasze Miasto