english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod diecezjalny w Warcinie

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska

20.03.2014

W dniach 14-15 marca 2014 roku w Warcinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Dzięki uprzejmości kuratora Diecezji, Piotra Mańki – na co dzień dyrektora Technikum, sesja mogła odbyć się ponownie na terenie Zespołu Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego. Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od modlitwy w zabytkowym, XVII-wiecznym kościele, przeniesionym z Ciecholubia i odrestaurowanym w Warcinie. Rozważanie poprowadził ks. Wojciech Froehlich z PEA Słupsk.


Synod diecezjalny w Warcinie

Po wspólnej modlitwie synodałowie udali się do budynku starej wozowni, gdzie miały miejsce obrady. Po przywitaniu przez zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bpa Marcina Hintza, nastąpiło ślubowanie i przyjęcia do grona synodu dwóch nowych członków: Macieja Ptaka z PEA Turek oraz wikariusza diecezjalnego ks. Marcina Rayssa.

 

Następnie rozpoczęła się część referatowa, której przewodniczył kurator Piotr Mańka. Synodałowie mogli wysłuchać dwóch referatów. Pierwszy z nich, zatytułowany Ewangelicki katechizm dorosłych jako wyzwanie dla Kościoła ewangelickiego w Polsce, wygłosił bp Marcin Hintz. Temat, w nawiązaniu do „Roku katechizmów”, obchodzonego w naszym Kościele w 2014 roku, był przyczynkiem do dyskusji nad inicjatywą wydania współczesnego katechizmu dla dorosłych przez KEA w RP. Biskup mówił o historii katechizmu, zaprezentował najważniejsze wydania w j. polskim oraz katechizmy wydane przez Kościół ewangelicki w Niemczech. Po wysłuchaniu referatu powołano komisję, która opracowała wniosek do Rady Synodalnej Kościoła, w którym Synod DPW zaznaczył konieczność edycji dwóch wersji katechizmu: zwięzłej, w formie kieszonkowej – służącej przede wszystkim osobom chcącym wstąpić do naszego Kościoła oraz jako pomoc dla konfirmantów – i wersji obszernej, atrakcyjnej edytorsko o szerokim zakresie tematycznym.

 

Drugi z referatów, zatytułowany Ewangelicka etyka seksualna w kontekście współczesnych wyzwań, wygłosił dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Referat bezpośrednio odnosił się do trwającej w Europie społecznej dyskusji na temat gender. Dr Sojka nawiązał do dokumentu przyjętego w 2013 roku przez Światową Federację Luterańską Gender Justice Policy (polityka sprawiedliwości genderowej). Dokument podkreśla konieczność równouprawnienia kobiet i mężczyzn także w przestrzeni kościelnej, m. in. w kwestii ordynacji kobiet. Według ŚFL „równość wśród kobiet i mężczyzn, także w przywództwie, jest wyznacznikiem nieustannej reformy Kościoła”. Referat skłonił Synodałów do dyskusji nad wprowadzeniem parytetu w wyborach do władz Kościoła.

 

Po części referatowej, późnym wieczorem, członkowie Synodu udali się na ognisko, przy którym trwała dalsza dyskusja.

 

Drugi dzień sesji Synodu DPW rozpoczął się w sobotni poranek od nabożeństwa spowiednio-komunijnego, które wspólnie poprowadzili ks. bp Marcin Hintz oraz ks. radca Janusz Staszczak. Słowem Bożym podzielił się z zebranymi zwierzchnik diecezji, wygłaszając kazanie, którego podstawę stanowił fragment z Listu do Hebrajczyków. Duchowny radca diecezji poprowadził natomiast liturgię.

 

Po nabożeństwie rozpoczęły się właściwe obrady. Jako iż wiosenna sesja synodu ma charakter sprawozdawczy, synodałowie wysłuchali najpierw sprawozdań duszpasterzy diecezjalnych. Ze swojej służby oraz z działalności poszczególnych parafii relacje kolejno zdawali: duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny oraz duszpasterz motocyklistów – ks. Waldemar Gabryś, duszpasterz młodzieżowy – ks. Waldemar Wunsz, dyrektor Diakonii DPW – ks. Wojciech Froehlich, kapelan EDW – ks. Tomasz Wola i ks. Jerzy Molin, który przedstawił sprawozdanie z działalności ekumenicznej.

 

Po przyjęciu sprawozdań przez synod i przerwie swoje słowo za rok 2013 wygłosił biskup diecezji. Bp M. Hintz, odnosząc się do danych statystycznych diecezji, zaznaczył, że wciąż jesteśmy Kościołem starzejącym się i kurczącym, co oznacza, że należy zintensyfikować pracę ewangelizacyjno-misyjną, zwłaszcza w kontekście obchodzonego w 2014 roku katechizmów. Rok 2013 był rokiem wielu ważnych wydarzeń w diecezji, podkreślił jej zwierzchnik, jak choćby organizacja XIX Forum Ewangelickiego w PEA Koszalin, czy też Synodu Kościoła, który jesienią obradował w Warcinie. Takim wydarzeniem w diecezjalnej społeczności było również wydanie książki upamiętniającej wielkiego ewangelickiego filozofa w rocznicę jego urodzin, zatytułowanej Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200. rocznicę urodzin. Biskup podziękował wszystkim duszpasterzom za pełnioną służbę, w szczególności ks. Markowi Loskotowi, który w tym roku, po niemal 20 latach służby w mundurze, przestał pełnić funkcję kapelana wojskowego. Podziękowania biskup skierował także do rady diecezjalnej, zaznaczając bardzo dobrą współpracę.

 

Po przyjęciu sprawozdania biskupa diecezji za rok 2013 synod zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym, które przedstawiła radca diecezji Dorota Mielczarek, oraz protokołem z posiedzenia diecezjalnej komisji rewizyjnej i udzielił absolutorium radzie diecezjalnej. Następnie omówiono i odpowiednią uchwałą przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2014. Na zakończenie był czas na tzw. wolne wnioski. Synodałowie najwięcej czasu poświęcili przygotowaniom do obchodów 500-lecia Reformacji, różnym inicjatywom, które mogłyby uświetnić uroczystości w roku 2017. Zgodnie z zapowiedzią rady diecezjalnej obchodom 500-lecia Reformacji będzie poświęcona kolejna, jesienna sesja Synodu DPW w Bydgoszczy.

 

Obrady zakończył bp M. Hintz modlitwą i błogosławieństwem, po czym udano się na wspólny obiad.

 

oprac. ks. Marcin Rayss