english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod diecezjalny we Wrocławiu

O stanie Diecezji Wrocławskiej

21.02.2013

16 lutego 2013 roku we Wrocławiu obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Była to III sesja V Synodu Diecezji Wrocławskiej.


Synod diecezjalny we Wrocławiu

Obrady rozpoczęły się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Kazanie wygłosił ks. Edwin Pech z Karpacza. Ks. bp Ryszard Bogusz przedstawił sprawozdanie o stanie diecezji za rok 2012, a następnie duszpasterze przekazali własne sprawozdania z działalności ewangelizacyjno-misyjnej, diakonijnej, młodzieżowej oraz duszpasterstwa więziennego. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Diecezji za rok 2012 i preliminarz budżetowy na rok 2013. Radzie Diecezjalnej udzielono absolutorium. 

 

Członkowie Synodu otrzymali sprawozdania w formie nowego Rocznika Diecezjalnego, wyjątkowo bogato ilustrowanego. Synod dyskutował również nad wieloma zagadnieniami dotyczącymi bieżącego życia diecezji.

 

Tegoroczną sesję jesienną Synod zaplanował w dniach 25-27. października na Pomorzu.

 

ks. Cezary Królewicz