english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod Kościoła w Warszawie

W sobotę rozpoczną się obrady...

21.04.2017

Pierwsza sesja Synodu Kościoła XIV kadencji rozpocznie się w godzinach porannych w sobotę 22 kwietnia 2017 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie.


Synod Kościoła w Warszawie

Obrady Synodu rozpoczną się od nabożeństwa inauguracyjnego, w czasie którego Biskup Kościoła przyjmie ślubowanie od wszystkich członków nowego Synodu.

 

W czasie obrad przewidziano między innymi wybór Prezesa Synodu oraz Rady Synodalnej, Komisji Rewizyjnej oraz komisji synodalnych. Zostaną złożone sprawozdania z życia Kościoła i odbędzie się nad nimi dyskusja. 

 

--- 

 

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

 

W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, generalny wizytator nauczania kościelnego, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolską konferencję duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne, przedstawiciel nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawicielka kobiet z akademickim wykształceniem teologicznym pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu "Eben-Ezer", przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.