english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ukazał się kolejny numer Słowa i Myśli

Przegląd Ewangelicki 2.0

19.07.2019

Ukazał się kolejny numer „Słowa i Myśli”, ewangelickiego czasopisma reaktywowanego w ub. roku w wersji internetowej pod redakcją prof. Małgorzaty Grzywacz. 


Ukazał się kolejny numer Słowa i Myśli

Trzeci numer upamiętnia 100-lecie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, inicjatora zarazem i wydawcy prezentowanego pisma. Zachęcając do jego lektury można podkreślić, że sam Jubileusz nie przysłania  wachlarza tematów kontynuowanych wzorem poprzednich poszytów. Znajdziemy na stronach internetowego periodyku  różne oblicza ewangelickiego „świata” – losy Kościołów ewangelickich, wspólnot parafialnych po różne formy zaangażowania współwyznawców, po przypomnienie konfesyjnych tradycji i wartości.

W jubileuszowym numerze nie zabrakło nawiązania do czasów Kościoła Ewangelicko-Unijnego w Wielkopolsce u progu odzyskania niepodległości, mamy okazję „przyjrzeć się” realiom towarzyszącym powstaniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego założonego przez poznańskich działaczy w 1919 roku. Do rocznicowej tematyki nawiązuje także artykuł prezentujący konfesyjne tradycje piśmiennicze kontynuowane na ziemi wielkopolskiej od czasów Reformacji po współczesność. To szczególne w obliczu jubileuszu przypomnienie luterańskich autorów, ich twórczości czy wielkopolskich ośrodków drukarskich. Ten przegląd wieńczą wydawnicze osiągnięcia ostatnich dziesięcioleci, inicjowane również przez poznańską parafię ewangelicką oraz poznańskich działaczy PTEw.

Na łamach nowego numeru pokrótce przedstawione została Lutrowa koncepcja powszechnego kapłaństwa, która w czasach Reformacji miała uaktywnić wiernych, czyniąc ich współodpowiedzialnymi za swój Kościół, świadomymi własnej wiary i trwania religijnej wspólnoty. Jak przekonamy się podczas lektury, idea ta nic nie straciła ze swej aktualności, również współcześnie przypominając o obowiązkach wierzących,  jak i przywileju uczestnictwa w życiu swego Kościoła.

Pośród rocznicowych nawiązań, kontekstów i refleksji znajdziemy wizerunek Ewangelickiego Stowarzyszenia Niewiast powołanego w Cieszynie celem zaktywizowania kobiet do uczestnictwa w życiu konfesyjnej wspólnoty; nie zabrakło historii jednej z parafii zaprezentowanej przez swego duszpasterza, tematyki biblijnej, a także wielorakich form aktywności ukazanych w wymiarze rodzimym, jak i bardziej odległym.

Jubileuszowy numer kończy rubryka „SiM-ek” dla Małych i Dużych”, gdzie prezentowane będą historie, podania i legendy związane z ewangelicyzmem.  Tekstom towarzyszą kolorowe ilustracje – fotografie ukazujące obiekty, krajobrazy, postacie czy wydarzenia; na końcu znajdziemy także informacje o autorach.

Numer SiM dostępny jest do pobrania tutaj 

 

dr Aneta M. Sokół