english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

W Cieszynie świętowano niepodległość

Dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

28.10.2018

28 października 2018 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się uroczyste, dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przyłączenia Diecezji Cieszyńskiej do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.


W Cieszynie świętowano niepodległość

Nabożeństwo było kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu niepodległości Diecezji Cieszyńskiej. 
Otwierając nabożeństwo zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago wymienił ewangelików i ewangeliczki, którzy zasłużyli się dla niepodległosci, a osoby zebrane w kościele Jezusowym mogły oglądać postaci na plakatach wniesionych przez młodzież. 

To właśnie Cieszyn był miejsciem, gdzie 19 października 1918 r. powołano Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie, pierwszą, polską władzę na ziemiach II Rzeczypospolitej. Na jej czele stało prezydium, złożone z trzech równorzędnych prezydentów, wśród których był ewangelik dr Jan Michejda. W czasach austro-węgierskich był posłem w parlamencie wiedeńskim, mocno angażował się w obronę sprawy Polaków, stał na czele Polskiego Zjednoczenia Narodowego – partii skupiającej ewangelików. W okresie międzywojennym dr Michejda został wybrany pierwszym polskim burmistrzem Cieszyna. Z kolei inny ewangelik, Paweł Bobek, współinicjator RNKC, został jej pierwszym sekretarzem. W Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego działali też inni ewangelicy. Wśród nich Jan Jaś – wójt Lesznej Dolnej do 1920 roku i przewodniczący Związku Wójtów powiatu cieszyńskiego do 1918 roku, czy nauczyciele: Jan Kotas i Jerzy Kubisz.

31 października 1918 r. na posiedzeniu Rady Narodowej zjawiła się delegacja Koła Polskich Teologów Ewangelickich w księstwie cieszyńskim, na czele z księdzem Franciszkiem Michejdą, przywódcą polskich ewangelików na Śląsku Cieszyńskim, księdzem Karolem Kuliszem i księdzem Jerzym Kubaczką. 
 
Dążenia polskich księży i świeckich przedstawicieli niemalże wszystkich parafii ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim doprowadziły 20 grudnia 1918 r. w Cieszynie do uroczystego zjednoczenia Kościołów ewangelicko-augsburskich na Śląsku Cieszyńskim i w byłym Królestwie Polskim oraz podporządkowania administracyjnego Konsystorzowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Warszawie.
 
Podczas uroczystego nabożeństwa, nawiązującego do tych wydarzeń, kazanie wygłosił Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzy Samiec. Nawiązał do wydarzeń sprzed stu lat i przypomniał dzieje Śląska Cieszyńskiego: "Śląsk Cieszyński nigdy nie był pod zaborami, bo już XIV wieku stał się lennem królów czeskich, a później przeszedł pod panowanie Habsburgów. To także w tym miejscu od czasów Reformacji zakorzenił się luteranizm. Ewangelikami stali się rdzenni mieszkańcy tego regionu. W ten sposób polskość złączyła się z ewangelickim wyznaniem wiary. Zjednoczenie tych czynników ugruntowały prześladowania religijne wynikające z panowania  katolickich Habsburgów. Już w połowie XIX wieku ewangelicy zaczęli prowadzić uświadamianie narodowe ludności księstwa cieszyńskiego. Co w efekcie w okresie I wojny światowej  i zaraz po jej zakończeniu spowodowało silne dążenia do przyłączenia się do odradzającej Polski". 

Bp Samiec wspominając postaci związane z dziejami ewangelicyzmu w Polsce podkreslił, że osoby takie jak ks. Leopold Otto, ks. Franciszek Michejda, ks. prof. Jan Szeruda, bp Juliusz Bursche i ks. Karol Kulisz łączyła przede wszystkim głęboka wiara i wynikające z niej zaangażowanie społeczne. To dla nich Bóg był "jedyną osobą, która zna odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, wątpliwości, która zna przyszłość i konsekwencje decyzji, czy podjętych kroków, jedyną osobą, która może zmieniać rzeczywistość". Biskup Kościoła podkreślił, że pytając współcześnie dokąd mamy pójść, albo jaką mamy przyjąć postawę nadal możemy szukać odpowiedzi w Bogu i Jemu możemy zaufać. 


Na niedzielnym nabożeństwie obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, lokalnych samorządów, wojska oraz straży granicznej. Pieśni wykonały połączone chóry diecezji cieszyńskiej pod dyrekcją dk. Joanny Sikory oraz Wyższobramski Chór Kameralny pod kierownictwem Piotra Sikory. 


Współorganizatorem nabożeństwa było Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe i Wydawnictwo Augustana. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła rzymskokatolickiego.
 
Uroczystość połączona była z koncertem w wykonaniu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pod dyrekcją Joanny Korczago oraz Wyższobramskiego Chóru Kameralnego.

W kościele Jezusowym, w tym szczególnym dniu wręczono nagrody im. ks. Leopolda Otto, przyznawane od 16 lat przez Wydawnictwo Augustana. W tym roku uhonorowane zostały dwie organizacje: Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie.

Zaprezentowano również okolicznościowy medal diecezji cieszyńskiej wydany z okazji 100-lecia niepodległości. Pierwszy medal wręczono Biskupowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a zarazem Prezesowi Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Jerzemu Samcowi. Kolejne medale otrzymali m.in. zwierzchnicy Kościołów ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego i Kościoła mariawitów, a także biskupi seniorzy diecezji cieszyńskiej bp Jan Szarek, bp Paweł Anweiler oraz bp Tadeusz Rakoczy z Kościoła rzymskokatolickiego, biskup diecezjalny bielsko-żywiecki w latach 1992–2013.

Transmisja nabożeństwa jest dostępna na profilu YT cieszyńskiej parafii

Fotorelacja: ox.pl

więcej zdjęć: zwiastun.pl