english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wdzięczni za łaskę. Cieszyńskie 500 lat Reformacji

Inauguracja jubileuszu reformacyjnego w Cieszynie - 31.10.2016

31.10.2016

W wypełnionym kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się nabożeństwo inaugurujące jubileusz 500 lat Reformacji.


Wdzięczni za łaskę. Cieszyńskie 500 lat Reformacji

Liturgię poprowadzili bp Adrian Korczago (diecezja cieszyńska), bp Marian Niemiec (diecezja katowicka) i ks. Tomasz Bujok (Drogomyśl/Pruchna). W pierwszej części nabożeństwa po raz pierwszy po odrestaurowaniu zabrzmiały organy. Bp Korczago i ks. Janusz Sikora, proboszcz cieszyńskiej parafii, podziękowali w modlitwie za pomyślnie zakończony remont.

Po liturgii wstępnej wystąpił chórek dziecięcy oraz młodzi parafianie, którzy w krótkiej scence z akompaniamentem muzycznym zaprezentowali tezy Lutra, które rozwinięto w całym kościele.

Tematem przewodnim kazania bp. Mariana Niemca była łaska i usprawiedliwienie. Odkrycie czym jest Boże usprawiedliwienie zainspirowało ks. dr. Marcina Lutra do działania, dlatego z taką determinacją postulował reformę Kościoła. Nie dążył do podziałów, lecz pragnął przypomnieć ludziom, że sami nie są w stanie się zbawić, że zbawienie przychodzi od Boga, a Jego łaska jest tym, co otrzymujemy za darmo:

Ta ufna wiara, że zbawienie zostało nam darowane jest wyzwalającą mocą przeobrażającą człowieka. Okazało się, że radosna Ewangelia, wieść o usprawiedliwieniu ma w sobie taką wewnętrzną moc, że zmienia człowieka, który chce zmieniać świat – powiedział bp Niemiec.

Podkreślił również, że to właśnie nauka o usprawiedliwieniu, wypracowana wspólnie przez luteran i rzymskich katolików, stała się podstawą procesu pojednania pomiędzy tymi Kościołami, bo „w artykule o usprawiedliwieniu zawarte jest to co najistotniejsze dla chrześcijańskiego życia i zbawienia: Chrystus, łaska, wiara”.

Wspominając Reformację, bp Niemiec, zaznaczył, że wydarzenie sprzed 499 lat stało się początkiem „odnowy nauki, wiary i życia Kościoła w oparciu o Pismo Święte. (…) Po 31 października 1517 roku nie tylko Kościół powszechny, ale świat już nie był taki sam. Szybko okazało się, że zreformowany człowiek, czyli wierzący, że został usprawiedliwiony z łaski, chciał w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem reformować świat”. Zwierzchnik diecezji katowickiej dodał też, że proces ten ciągle trwa:

Reformacja trwa w Kościele i w sercu człowieka, który wsłuchując się ciągle na nowo w radosną wieść o zbawieniu z łaski, odpowiada odpowiedzialnym życiem.

Reformacja może być powodem do radości, nie dlatego, że miały miejsce podziały i wojny, lecz dlatego, że była procesem który uruchomił zmiany w całym chrześcijaństwie, a podziały dzięki dialogowi udaje się przezwyciężyć. Nawiązując do obecności gości ekumenicznych w kościele Jezusowym i do spotkania, które z udziałem papieża Franciszka odbędzie w Lund bp Niemiec przypomniał, że

potrzeba było 500 lat reformowania się w naszych Kościołach, by można spotykać się w pokoju i prowadzić dialog oparty na Piśmie Świętym. (…) nauka o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, która była największym problemem w XVI wieku wskutek dialogu ekumenicznego, wspólnego wczytywania się w Pismo Święte już nie powoduje kościelno-rozłamowych skutków.

Takie chociażby, zdaniem bp. Niemca, mogą być powody do radości i wdzięczności:

Dziękujmy za naukę o usprawiedliwieniu i za tych, którzy na nowo ją dla nas odczytali z Pisma Świętego. Niech ona nadal jako „władca i sędzia nad wszystkimi dziedzinami nauki chrześcijańskiej” zmienia nas na obraz i podobieństwo Chrystusa i staje się nieustannie przyczyną do reformowania się całego chrześcijaństwa.

Podczas nabożeństwa pozdrowienie przekazał rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak. Podziękował za zaproszenie i za to, że jako przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego może być w tym dniu z ewangelikami, by wspólnie spojrzeć na drogę przebytą przez ostatnie 500 lat. Podkreślił, że jest to „okazja do dziękczynienia Bogu za dar 50-ciu lat wspólnego dialogu katolicko-luterańskiego, w ramach którego, zgodnie z wolą Pana Jezusa, modlimy się o to, abyśmy byli jedno”.

Abp Polak wskazał na milowe kroki w dialogu światowym wymieniając między innymi dokumenty „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” i „Od konfliktu do komunii” oraz ważny owoc na gruncie polskim czyli deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu. Podkreślił rolę jaką odegrali w dziejach Polski chrześcijanie z różnych Kościołów, przedstawiciele różnych religii, a także osoby niewierzące. Zaznaczył, że „to jest dziedzictwo z którego możemy być wspólnie dumni, a jednocześnie wielka odpowiedzialność wobec naszych przodków, aby tę szczególną wspólnotę nadal pielęgnować”. Prymas Polski, kierując się do zebranych powiedział:

Nie stajemy tu dzisiaj, aby się nawzajem oskarżać, ale by z nadzieją spojrzeć w przyszłość i szukać nie tyle tego, co nas dzieli, ale tego, co łączy. Pragniemy bowiem umocnić więzi i głębsze wzajemne zrozumienie w służbie i w świadectwie. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie naszemu wspólnemu świadectwu radości, piękna i przemieniającej mocy wiary, zwłaszcza przez posługę ubogim, zmarginalizowanym i uciśnionym.

Agnieszka Lenartowicz-Łysik doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odczytała list Andrzeja Dudy. Prezydent pozdrowił zgromadzonych na uroczystości i podkreślił, że darzy społeczność luterańską w Polsce najwyższym szacunkiem. Wymienił ważnych luteran, którym Polska wiele zawdzięcza. Prezydent Duda przypomniał, że luteranie byli ostoją polskości na Śląsku Cieszyńskim, przyczynili się do rozwoju ekonomicznego Polski, zasłużyli się dla nauki i kultury narodowej. Wsławili się również w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej: walczyli w powstaniach, ginęli w Katyniu i Palmirach. Podczas II wojny światowej świadczyli o swoim patriotyzmie przeciwstawiając się niemieckim okupantom. Wielu zapłaciło najwyższą cenę oddając życie za niezłomność i wierność Polsce, czego przykładem jest bp Juliusz Bursche i jego rodzina. Prezydent dodał:

Dzisiaj w imieniu Rzeczypospolitej chcę złożyć im wszystkim hołd i wyrazić wdzięczność polskiej społeczności luterańskiej za jej wkład w nasze dziedzictwo.

Na zakończenie Andrzej Duda podkreślił, że dla obywateli różnych wyznań i przekonań szczególną wartością jest umiejętność uczenia się od siebie nawzajem i wspólna praca dla dobra Ojczyzny. Wyraził nadzieję, że polscy ewangelicy będę w tym dziele odgrywać istotną rolę

Słowa pozdrowienia skierował do zebranych również marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, który przypomniał że Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił rok 2017 Rokiem Reformacji. Podkreślił, że wydarzenie ogólnopolskie jakim jest inauguracja obchodów 500 lat Reformacji w Cieszynie jest szczególnym wyróżnieniem dla regionu. Dodał:

Mam nadzieję, że dzisiejsze nabożeństwo oraz wszystkie wydarzenia religijne i kulturalne towarzyszące obchodom zjednoczą nie tylko wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ale całą społeczność lokalną wokół tego jubileuszu i będzie to prawdziwe święto całego województwa.

Bp Adrian Korczago wręczył przemawiającym chleby w kształcie róży Lutra.

Wśród gości byli liczni duchowni Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP, członkowie Konsystorza, biskupi z Kościołów luterańskich w Czechach i na Słowacji. Obecni byli także przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz reprezentanci życia społecznego: m.in. posłowie na Sejm RP, europarlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz uczelni wyższych.

Nabożeństwo miało również wyjątkową oprawę muzyczną. Wystąpiły połączone orkiestry: Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej i Misyjna Orkiestra Dęta z Wisły pod dyr. kapelmistrza Adama Pasternego, połączone chóry z diecezji cieszyńskiej pod dyr. diakon Joanny Sikory (blisko 400 osób), chór dziecięcy „Hosanna” parafii ewangelickiej w Cieszynie pod dyr. Beaty Macury oraz Chór Młodzieżowy V Warsztatów Muzycznych pod dyrekcją ks. Marka Michalika.

Pozdrowienia Prezydenta RP

BIK

zdjęcie: Zwiastun Ewangelicki - więcej zdjęć ---->>>