english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wielki Piątek

Dzień śmierci Jezus Chrystusa

02.04.2015

Nadszedł dzień Wielkiego Piątku. Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa. Dzień refleksji i zadumy...


Wielki Piątek

Istota tajemnicy życia i śmierci. Dzień spotkania Boga z człowiekiem. Bez tej ofiary chrześcijaństwo traci sens. Podobnie jak bez zmartwychwstania. Wszystko jak gdyby sprowadza się do Wielkiego Piątku, po to przeżywamy święta Bożego Narodzenia... aby Bóg umarł za nas na krzyżu Golgoty.

 

Wierni w czasie Wielkiego Piątku kontemplują i wyciszają się, by właściwie przygotować się do Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to związane z ewangelicką duchowością, która koncentruje się na wewnętrznym doświadczaniu i przeżywaniu Chrystusa w Słowie Bożym i sakramencie.

 

W kościołach w całym kraju dominuje odcień czerni, krzyż przesłonięty jest kirem na znak żałoby, a dzwony kościelne milczą. Zabrzmią dopiero w niedzielę wielkanocną. Do tradycji ewangelickiej należy gremialne i rodzinne - w powadze, ciszy i skupieniu - przystępowanie w tym dniu do Komunii Świętej.

 

W wielu kościołach odprawiane są dwa nabożeństwa. Przejmująco w tym dniu brzmią ewangelickie pieśni pasyjne, który słowa i muzyka szczególnie poruszają.

 

Ewangelicy nie praktykują adoracji Grobów Pańskich, ani nie biorą udziału w drogach krzyżowych - koncentrują się na Słowie Bożym i nabożeństwach wielkopiątkowych. Post nie jest nakazany, ale wielu wiernych go zachowuje.

 

Żeby móc godnie przeżywać Wielki Piątek ewangelicy często biorą na ten dzień urlopy lub korzystają z prawa do wolnego, bezpłatnego dnia. Zgodnie z prawem na wniosek pracownika dzień ten może być dla niego dniem wolnym od pracy. W państwach o tradycji protestanckiej Wielki Piątek jest świętem ustawowo wolnym od pracy (tak jest np. w Niemczech i Szwecji).
  
Niech wezwanie pieśniarza i nas poprowadzi do krzyża, gdzie "dla nas i dla naszego zbawienia" umiera Zbawiciel.
 
Chcemy do śmierci, Jezusie być Twoi,

chcemy do śmierci wiernymi Ci być!

Z Tobą się wierna drużyna ostoi,

Ciebie przed światem gotowiśmy czcić.

 
Myśmy pod Twoim krzyżem się zebrali,

świętem przymierzem połączył nas krzyż.

Tobieśmy wiecznie serca swe oddali,

przyjmij i w księgi żywota je wpisz.

(ŚE 719,1-3)
 
Zapraszamy na luterańskie nabożeństwa Wielkiego Piątku. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tym dniu w społeczności Słowa Bożego i Stołu Pańskiego istnieje możliwość zobaczenia i usłyszania poselstwa Ewangelii poprzez media - patrz tutaj.
 

***

 

Słowo na Wielki Piątek

 

"Spoglądasz na Golgotę? Widzisz ten krzyż?

 

Czy dostrzegasz, że za ciebie i za mnie, że dla ciebie i dla mnie, za moje i twoje grzechy została złożona ta jednorazowa ofiara?.

 

Posyłając Syna, Bóg uczynił wszystko, co potrzebne i możliwe dla zbawienia ludzi. A teraz? Teraz jak gdyby stając pod krzyżem na wzniesieniu Golgoty musisz umieć sam dokonać wyboru. Czy go dokonałeś? Czy stoisz dziś wobec nowego wyboru? Czyż nie jest on potrzebny każdego dnia od nowa?

 

Dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Cóż bardziej może wstrząsnąć sumieniem człowieka i otworzyć jego oczy na okropność grzechu, jeśli nie krzyż Syna Bożego?

 

Bowiem nasze życie jest ciągle przez grzech oddaleniem się od Boga. Dlatego musimy stawać pod krzyżem, by widzieć, że to za mnie i dla mnie. Umieć powracać do Tego, kto wszystko dla nas uczynił i nam pozostawia możliwość wyboru.
 

Kogo wybierasz? Jaki świat wybierasz? Świat życia czy świat śmierci? Dla tych, którzy stają pod krzyżem i mówią: Zmiłuj się nade mną i bądź miłościw mnie grzesznemu to chwila zaproszenia do wysłuchania szczególnego wyroku. Wyroku życia, wyroku, który jako życie jawi się przed nami poprzez ofiarę Jezusa. Tak nieodzowne i ważne jest to, aby człowiek chciał wybrać życie."

 

Na podstawie kazania bp. Jana Szarka, według BIK