english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wielki Piątek

Dzień śmierci Pana Jezusa Chrystusa

29.03.2018

Nadszedł dzień Wielkiego Piątku. Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa. Dzień refleksji i zadumy pod krzyżem Zbawiciela.


Wielki Piątek

Istota tajemnicy życia i śmierci. Dzień spotkania Boga z człowiekiem. Bez tej ofiary chrześcijaństwo traci sens. Podobnie jak bez zmartwychwstania. Wszystko jak gdyby sprowadza się do Wielkiego Piątku, po to przeżywamy święta Bożego Narodzenia... aby Bóg umarł za nas na krzyżu Golgoty.

 

Wierni w czasie Wielkiego Piątku kontemplują i wyciszają się, by właściwie przygotować się do Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to związane z ewangelicką duchowością, która koncentruje się na wewnętrznym doświadczaniu i przeżywaniu Chrystusa w Słowie Bożym i sakramencie.

 

W kościołach w całym kraju dominują odcienie czerni, krzyż bywa przesłonięty kirem na znak żałoby, a wszytskie dzwony kościelne milczą. Zabrzmią dopiero w niedzielę wielkanocną. Do tradycji ewangelickiej należy gremialne i rodzinne - w powadze, ciszy i skupieniu - przystępowanie w tym dniu do Komunii Świętej.

 

W wielu kościołach odprawianych jest po kilka nabożeństw. Przejmująco w tym dniu brzmią ewangelickie pieśni pasyjne, których słowa i muzyka szczególnie poruszają.

 

Żeby móc godnie przeżywać Wielki Piątek ewangelicy często biorą na ten dzień urlopy lub korzystają z prawa do wolnego, bezpłatnego dnia. Zgodnie z prawem na wniosek pracownika dzień ten może być dla niego dniem wolnym od pracy. W państwach o tradycji protestanckiej Wielki Piątek jest świętem ustawowo wolnym od pracy (tak jest np. w Niemczech i Szwecji).


Niech wezwanie pieśniarza i nas poprowadzi do krzyża, gdzie "dla nas i dla naszego zbawienia" umiera Zbawiciel.

Chcemy do śmierci, Jezusie być Twoi,
chcemy do śmierci wiernymi Ci być!

Z Tobą się wierna drużyna ostoi,

Ciebie przed światem gotowiśmy czcić.


Myśmy pod Twoim krzyżem się zebrali,
świętem przymierzem połączył nas krzyż.

Tobieśmy wiecznie serca swe oddali,

przyjmij i w księgi żywota je wpisz.

(ŚE 719,1-3)
 
Zapraszamy na luterańskie nabożeństwa Wielkiego Piątku. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tym dniu w społeczności Słowa Bożego i Stołu Pańskiego istnieje możliwość zobaczenia i usłyszania poselstwa Ewangelii poprzez media - patrz tutaj.