english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wizyta abp Antje Jackelen

Spotkania z Prymas Szwecji

04.05.2016

W dniach 1 do 3 maja 2016 r. gościem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce była abp Antje Jackelén, Arcybiskup Uppsali i Prymas Kościoła Szwecji. 


Wizyta abp Antje Jackelen

Abp Antje Jackelén jest z pochodzenia Niemką, lecz po studiach w Bielefeld, Tybindze i Uppsali została wyświęcona na księdza Kościoła Szwecji. W latach 2007 -2014 pełniła urząd biskupa diecezji Lund, a od czerwca 2014 roku jest arcybiskupem Uppsali i prymasem Kościoła Szwecji. 
 
Obecność abp Jackelén w Polsce związana była z konferencją Europejskiego Towarzystwa Nauki i Teologii, która odbywała się w Łodzi i Warszawie w dniach od 26 do 30 kwietnia. Miała ona charakter interdyscyplinarny i ekumeniczny. Na zakończenie konferencji, 30 kwietnia, abp Jackelén wzięła udział w nabożeństwie ekumenicznym w rzymskokatolickiej bazylice archikatedralnej w Łodzi. 
 
Kolejnym etapem pobytu była partnerska wizyta w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, którą rozpoczęło nabożeństwo w kościele św. Mateusza w Łodzi. Nabożeństwo w niedzielę Rogate prowadzili ks. Michał Makula, proboszcz parafii ewangelickiej w Łodzi wraz Biskupem Kościoła ks. Jerzym Samcem oraz zwierzchnikiem diecezji warszawskiej bp Janem Cieślarem. W liturgię komunijną włączył się także ks. Joel Ingmarsson, kapelan arcybiskup. Słowa Ustanowienia Sakramentu Ołtarza wypowiedzieli wspólnie abp Jackelén oraz bp Samiec.

Podczas kazania, prymas Szwecji zwróciła uwagę na znaczenie modlitwy w życiu współczesnego człowieka. Zauważyła, że modlitwa jest możliwością powiedzenia jak się rzeczy naprawdę mają, okazją do wyrażenia tego, co wydaje się niemożliwe do wypowiedzenia. Stwarza również sytuację, w której pozwalamy Bogu, aby nas prowadził. (pełny tekst kazania
 
Po nabożeństwie w Łodzi abp Jackelén wraz z kapelanem ks. Ingmarssonem i dk. Matsem Lagergrenem Sekretarzem Rady Diec. Uppsala, odpowiedzialnym za kontakty z Kościołem w Polsce, udała się do parafii ewangelickiej w Żyrardowie. W spotkaniu z arcybiskup Jackelén uczestniczyli m.in. bp Jerzy Samiec wraz z małżonką, dk. Halina Radacz, Anna Wrzesińska, dr Jerzy Sojka, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska oraz żyrardowscy parafianie, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z funkcjonowania parafii w diasporze.
 
W poniedziałek prymas Szwecji spotkała się z Wandą Falk, dyrektor Diakonii Polskiej, która przedstawiła działalność diakonijną w Polsce i wskazała na relacje z Kościołem Szwecji.

Odbyło się także spotkanie z władzami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą reprezentowali ks. prof. Bogusław Milerski, rektor ChAT oraz prof. Jakub Slawik prodziekan ChAT.

Podczas pobytu w Warszawie abp Antje Jackelén miała okazję spotkać się również z Ambasador Szwecji JE Ingą Eriksson Fogh oraz zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, bp Markiem Izdebskim.

Pobyt w Warszawie prymas Szwecji zakończyła wizytą w kościele św. Trójcy, gdzie odbyło się spotkanie z ks. Piotrem Gasiem, proboszczem parafii św. Trójcy, która od lat pielęgnuje partnerskie kontakty z parafią katedralną w Uppsali.
 
Oficjalne partnerstwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce z Diecezją Uppsalską Kościoła Luterańskiego w Szwecji trwa od 1992 r. Współpraca realizowana jest m.in. poprzez organizację seminariów, wymiany dzieci, młodzieży i studentów oraz wspieranie kontaktów pomiędzy poszczególnymi parafiami partnerskimi.