english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

XI Zjazd Gnieźnieński w ekumenicznej oprawie

Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa

28.09.2018

W dniach od 21 do 23 września odbywał się XI Zjazd Gnieźnieński z mocną oprawą ekumeniczną i przy aktywnej współorganizacji Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Hasłem Zjazdu były słowa: „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa.”


XI Zjazd Gnieźnieński w ekumenicznej oprawie

Jeszcze przed oficjalną inauguracją Zjazdu odbyła się konferencja prasowa, w której wziął udział prymas Polski abp Wojciech Polak, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec, przewodnicząca komitetu organizacyjnego Zjazdu Marta Titaniec oraz Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej. – Europa i chrześcijaństwo są pełne kolorytów, a nasza współpraca ekumeniczna przebiega wzorowo. Wspólne organizowanie Zjazdu świadczy o ekumenicznej dojrzałości partnerów – mówił bp Jerzy Samiec. Zwierzchnik polskich luteran przypomniał ekumeniczny wymiar obchodów 500 lat Reformacji i konkretne przykłady współpracy ewangelicko-rzymskokatolickiej. Radość z udziału Kościołów członkowskich PRE, a także innych Kościołów wyraził prymas Polski, metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak.

Oficjalna inauguracja XI Zjazdu Gnieźnieńskiego rozpoczęła się po przybyciu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Modlitwę poprowadzili kapelani trzech wyznań – o. Marek Pieńkowski (Kościół rzymskokatolicki), o. mitrat Paweł Minajew (Kościół prawosławny) oraz ks. Michał Makula (Kościół ewangelicko-augsburski).

Pierwsze przemówienie wygłosił w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec, który nawiązując do tematu Zjazdu, podkreślił znaczenie odpowiedzialności - Wolność musi być powiązana z odpowiedzialnością, by umieć z niej we właściwy sposób korzystać i by korzystając ze swej wolności dawać przestrzeń na wolność innych – mówił zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Biskup przypomniał, że w orędziu chrześcijańskim wolność wiąże się z wyzwoleniem spod jarzma grzechu i strachu przed śmiercią dzięki obietnicy Królestwa Bożego. Nawiązując do europejskiego kontekstu bp Samiec zaapelował o nieunikanie tematów związanych z przemocą stosowaną wobec bliźnich oraz aktualnymi wyzwaniami: - Gdy myślimy o Europie i o wolności to powinniśmy też pamiętać o tych najsłabszych. O tych, którzy pukają do jej drzwi szukając ratunku czy lepszego życian (…) Powinniśmy karmić głodnych oraz uwalniać tych którzy utracili wolność wbrew swej woli i prawu.  Bo choć oficjalnie niewolnictwo jest zakazane to jednak wśród nas w Europie żyją ludzie zniewoleni – podkreślił biskup. 

Również prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił relację między odpowiedzialnością a wolnością, akcentując wątek współpracy i pokonywania własnych ograniczeń i partykularnych egoizmów. Europa ludzi wolnych, jest Europą ludzi zdolnych do przekraczania dzielących nas barier, do pokonywania nieufności, ludzi wezwanych w imię wolności do budowania, a nie do niszczenia – stwierdził prymas. Nie brakowało również częstych odwołań do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Z kolei prezydent Andrzej Duda mówił o wspólnocie narodowej ponad podziałami i konieczności nieustannego współdziałania obywateli Rzeczypospolitej: - W zakresie budowania wspólnoty obywatelskiej mamy wiele do zrobienia i do nadrobienia. Ale mamy także dorobek, którym możemy dzielić się z innymi. Takim dorobkiem jest między innymi stworzenie trwałych ram dla obecności w życiu publicznym instytucji religijnych, Kościołów i wspólnot wyznaniowych oraz aktywności świeckich chrześcijan, dla których wiara jest inspiracją do zaangażowania społecznego i politycznego – zaznaczył prezydent. Głowa Państwa w ostrych słowach potępiła również barbarzyński atak na gdańską synagogę podczas święta Jom Kippur. 

Po oficjalnej części odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła rzymskokatolickiego. W imieniu PRE bp Jerzy Samiec podziękował prezydentowi za ekumeniczne wizyty na Świętej Górze Grabarce oraz na nabożeństwie reformacyjnym w kościele ewangelickim, a także otwartość prezydenta na wszystkie Kościoły. Jednocześnie bp Jerzy Samiec wystosował do prezydenta zaproszenie do udziału w nabożeństwie ekumenicznym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qC1gR339WQQ 
 
Kolejne części Zjazdu Gnieźnieńskiego wypełnione były bogatym programem dyskusji panelowych, wykładów i warsztatów.
 
Ekumeniczna Droga Wolności
 
Wieczorem odbyła się Ekumeniczna Droga Wolności ulicami Gniezna, w której uczestniczyli przedstawiciele 10 Kościołów, w tym wszystkich Kościołów członkowskich PRE, Kościoła rzymskokatolickiego i zielonoświątkowego. 
 
 
Rozważanie do 9. Stacji w katedrze gnieźnieńskiej poprowadzili duchowni Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Tekst biblijny odczytał ks. Michał Makula (kapelan Zjazdu i proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi), a rozważanie wygłosił bp Jerzy Samiec. Modlitwę zmówił ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Biura PRE. Na zakończenie ekumenicznego marszu kazanie wygłosił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. 
 

 
Na zakończenie wieczornej liturgii zwierzchnicy Kościołów wręczyli wszystkim obecnym specjalne wydania Biblii Ekumenicznej z logiem Zjazdu Gnieźnieńskiego. 
 
Przesłanie
 
Po mszy wieńczącej Zjazd Gnieźnieński odczytano przesłanie, w którym podkreślono pragnienie Europy zainspirowanej chrześcijańskim przesłaniem, budowania kultury wolności, współpracy i szacunku dla wszystkich ludzi: - W historii ludzkości to właśnie chrześcijaństwo przyniosło wartości wcześniej mało obecne w życiu publicznym: przebaczenie, miłosierdzie, oddanie siebie. Również obecnie budowanie Europy ludzi wolnych jest możliwe tylko przez solidarną miłość. Chrześcijanie nie mogą być niewolnikami egoizmu: indywidualnego, grupowego czy narodowego. Chrześcijaństwo nie jest ideologią, nie może stać się zakładnikiem politycznych korzyści – traci bowiem wtedy swoją ożywczą siłę. Nie może pozwolić, aby wąskie elity gromadziły dobra materialne i władzę, wykluczając politycznie i ekonomicznie pozostałych.
 
Pełen tekst przesłania