english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Znaki Nadziei laureatem Nagrody Kościoła

Za zaangażowanie na rzecz pojednania i wieloletnią współpracę

02.09.2019

31 sierpnia 2019 r., podczas polsko-niemieckiego nabożeństwa ekumenicznego na rzecz pokoju i pojednania, które zorganizowały Polska Rada Ekumeniczna i Kościół Ewangelicki w Niemczech w związku z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej, wręczono Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny.


Znaki Nadziei laureatem Nagrody Kościoła

Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny otrzymało w 2019 roku Stowarzyszenie Zeichen der Hoffnung - Znaki Nadziei. W laudacji odczytanej przez prezesa Synodu ks. Adama Malinę znalazło się następujące uzasadnienie: 
 

"Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce dziękuje Stowarzyszeniu Zeichen der Hoffnung– Znaki Nadziei za zaangażowanie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz za budowanie mostów pomiędzy naszymi narodami i Kościołami.
 

Znaki Nadziei to instytucja, która powstała w 1977 roku z inicjatywy ewangelickich chrześcijan. Postawiła ona sobie za cel niesienie pomocy materialnej i niematerialnej ofiarom – byłym więźniarkom i więźniom niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych w Polsce. Działo się to w czasach, gdy zagojenie ran po drugiej wojnie światowej wydawało się niemoż- liwe, a po stronie niemieckiej brak było gotowości do oficjalnego zadośćuczynienia dla polskich i in- nych wschodnioeuropejskich ofiar epoki nazistow- skiej. Przez swoje działania inicjatorzy i członkowie stowarzyszenia chcieli przekazać znak pojednania i porozumienia ofiarom nazizmu. Chcieli pokazać, że w Chrystusie wszystko jest możliwe i nawet oddalone narody mogą odnaleźć drogę do siebie.

Dzięki współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz Polską Radą Ekumeniczną otoczono opieką setki osób, które w jesieni życia otrzymywały regularną pomoc i opiekę. W ramach tej działalności funkcjonował z sukcesem projekt „obiady na kółkach”, w ramach którego rozwożono seniorom ciepłe posiłki. Minione lata, to także projekt wolontariatu młodzieży z Niemiec realizowanego m. in. w parafiach ewangelickich w Krakowie i Wrocławiu. Ten projekt miał znaczący wpływ na wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców oraz przełamywanie stereotypów. W zasadzie poza inicjatywą Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Akcja Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju) jest to największe tego typu dzieło powojennego pojednania między narodami ponad żelazną kurtyną, które przetrwało próbę czasu oraz przyczyniło się do spotkania w zjednoczonej Europie".


Nagrodę wręczył prezesowi stowarzyszenia ks. Hermannowi Düringerowi, bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 

Nagroda im. królewny Anny Wazówny przyznawana jest osobom i organizacjom z Polski i zagranicy szczególnie zasłużonym dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wręczana jest rokrocznie w okolicach Święta Reformacji. Celem nagrody jest uhonorowanie osób lub innych podmiotów, które poprzez zaangażowanie swojego wolnego czasu, umiejętności i środków dawali lub dają świadectwo swojej wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, kierując się chrześcijańską miłością, która nie zna granic, a także do promowania i inspirowania działań służących nawiązaniu i pogłębieniu współpracy międzynarodowej.


Nagrodę stanowi statuetka autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira Tomaszewskiego pt. Razem, wykonana przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów.