english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy [...]. Księga Psalmów 49,8-9


Czy wolno nam i czy powinniśmy robić tyle szumu i rozgłosu wokół tego dobrego, do którego skłania nas i poucza nasz rozum? że nasze przyrodzone siły są w stanie doskonałym? że nasz rozum zawsze jest skłonny do dobregó I gdy czynimy to, co do nas należy, czy możemy mówić o tym jako o wielkiej rzeczy? Z czym mogę stanąć przed naszym Bogiem, który rozgniewał się na mnie i który, jak mówi Mojżesz, jest ogniem trawiącym? Czy z tymi plewami i kłoskami, z tymi moimi szkaradnymi, okropnymi grzechami, ośmielając się przy tym z nim spierać i wykłócać, że winien mi okazać za to łaskę i obdarować wiecznym życiem? Przecież słyszę, że ludzka natura jest tak przepełniona złem i niedolą, ze cały świat ze swym stworzeniem to za mało, by przejednać Boga, lecz sam Boży Syn musiał być za to wydany.