english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O Kościele

Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.

Kościół luterański powstał jako konsekwencja wystąpienia ks. Marcina Lutra 31 października 1517r. w Wittenberdze, kiedy to na drzwiach kościoła zamkowego przybił 95 tez. Nawoływały one do odnowy Kościoła Powszechnego (katolickiego) w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się w nich sprzedaży odpustów, a także szeroko występującym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła. Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, ale także zapoczątkował okres zwany Reformacją.
 
Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:
solus Christus - jedynie Chrystus; sola gratia - jedynie łaska; sola fide - jedynie wiara; sola Scriptura - jedynie Pismo.

Struktura i ustrój Kościoła luterańskiego w Polsce 

 

 • Synod Kościoła
  Jest najwyższą władzą Kościoła i jego uosobieniem oraz  wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania prawa czytaj więcej »
 • Biskup
  Jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje on pracami Kościoła, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownym czytaj więcej »
 • Konsystorz
  Jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu. Składa się z Biskupa Kościoła oraz siedmiu osób z wyboru czytaj więcej »
 • Konferencja Biskupów
  Stanowią ją wszyscy urzędujący biskupi - Biskup Kościołą, biskupi diecezjalni i biskup wojskowy.   czytaj więcej »

Napisz do nas

przepisz tekst z obrazka

Oświadczenia Kościoła

 • W sprawie ochrony życia czytaj więcej »
 • W sprawie dopuszczalności stosowania metody in vitro czytaj więcej »
 • W sprawie transplantacji i dawstwa organów czytaj więcej »
 • Polscy luteranie a Żydzi. 
  Stanowisko Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP do dokumentu Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów  dotyczącego stosunku chrześcijan do Żydów
   czytaj więcej »