english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Biskup Kościoła

Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje on pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod na okres 10 lat z możliwością powtórnej elekcji.

Obecnie urzędującym Biskupem Kościoła jest bp Jerzy Samiec. Został konsekrowany w Święto Epifanii (Objawienia Pańskiego) - 6 stycznia 2010 r. w kościele św. Trójcy w Warszawie (więcej - czytaj tutaj).


BISKUPI KOŚCIOŁA W XX i XXI WIEKU

  1. Biskup Juliusz Bursche (1905-1942)
  2. Biskup prof. Jan Szeruda (1945-1951)
  3. Biskup Karol Kotula (1951-1959)
  4. Biskup prof. Andrzej Wantuła (1959-1975)
  5. Biskup Janusz Narzyński (1975-1991)
  6. Biskup Jan Szarek (1991-2001)
  7. Biskup Janusz Jagucki (od 2001-2010)
  8. Biskup Jerzy Samiec (od 2010)