english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Biskup Janusz Narzyński

Biskup dr Janusz Narzyński urodził się 14 marca 1928 r. w Warszawie jako syn Teofila Narzyńskiego i Elżbiety z domu Orivol. Maturę zdał w roku 1947 we Włochach koło Warszawy. W latach 1949-53 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii ewangelickiej. Po praktyce przedordynacyjnej w parafii łódzkiej został dnia 6 maja 1956 r. ordynowany przez ks. biskupa Karola Kotulę w ówczesnym kościele ewangelickim w Szestnie i do roku 1958 był wikariuszem w Mrągowie u ks. proboszcza Edwarda Bussego.

Od roku 1959 do 1960 r. odbył jako stypendysta Światowej Federacji Luterańskiej studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Getyndze (Niemcy). W latach 1958-65 był katechetą i prefektem w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej. Od 1965 do 1975 był wikariuszem ówczesnego Biskupa Kościoła - ks. prof. dr. Andrzeja Wantuły.

Ks. Janusz Narzyński zawarł związek małżeński z Barbarą Enholc, magister teologii i dyrektor Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Od 1949 r. do 1993 r. był pracownikiem naukowym Wydziału Teologii Ewangelickiej UW, a później Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W dniu 23 lutego 1975 r. zgodnie z ówczesnym ZPW Kolegium Wyborcze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wybrało 48-letniego ks. Janusza Narzyńskiego Biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W dniu 6 kwietnia 1975 r. w kościele Świętej Trójcy w Warszawie został uroczyście konsekrowany i wprowadzony w urząd przez odchodzącego na emeryture biskupa prof. dr. Andrzeja Wantułę. Współkonsekratorami byli: biskup generalny Słowackiego Kościoła Ewangelickiego A.W. bp prof. dr. Jan Michalko z Bratysławy i biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. bp Władysław Kiedroń z Czeskiego Cieszyna.

W latach bp Janusz Narzyński 1983 – 1986 był prezesem, a od roku 1986 wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.

Bp Janusz Narzyński jest jednym z najlepszych znawców historii i teologii Marcina Lutra, jak również Reformacji w Polsce. Za swą działalność naukową i ekumeniczną, Fakultet Teologiczny w Bratysławie nadał biskupowi Januszowi Narzyńskiemu tytuł doktora honoris causa.

Po 16 latach pasterzowania, ks. biskup dr Janusz Narzyński, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, poprosił Synod Kościoła o przeniesienie go w stan spoczynku. Uroczystość podziękowania za wierną służbę w Kościele odbyła się w kościele Świętej Trójcy w Warszawie w dniu 2 maja 1991 r. W dowód wdzięczności ustępujący biskup otrzymał krzyż biskupi.

Biskup Janusz Narzyński zmarł w dniu swoich 92. urodzin, 14 marca 2020 roku w Warszaiwe.

Bibliografia:

  • „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją” – Księga Pamiątkowa dedykowana ks. bp. Januszowi Narzyńskiemu. Bielsko-Biała, „Augustana” 1993