english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Statystyka: Luteranie na świecie

Wg danych Światowej Federacji Luterańskiej ze stycznia 2005 r. na świecie żyje 69 527 817 luteran.

Ważnym wydarzeniem pomnażającym liczebnie luteran w skali świata było przyjęcie do ŚFL w 2004r. Protestanckiego Kościoła Holandii (w Niderlandach doszło do fuzji Kościoła Luterańskiego i Reformowanego - 2,6 mln). Poza tym wzrost odnotowano głównie w krajach afrykańskich o 1,1 mln (głównie Madagaskar, Mozambik, Tanzania).
W Europie żyje 38,6 mln luteran, w Afryce - 14,1 mln, w Ameryce Płn. - 8,2 mln, w Azji i Australii - 7,4 mln, a w Ameryce Łacińskiej - 1,1 mln.

Do 138 Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej należy prawie 66 mln luteran. W Kościołach poza ŚFL - 3,8 mln, głównie w Kościele Luterańskim Synodu Missourii w USA i Kanadzie (LCMS).

Kraje o największej liczbie luteran to Niemcy (13,1 mln), USA (8 mln), Szwecja (7,2 mln), Finlandia (4,6 mln), Dania (4,5 mln), Indonezja (4,3 mln), Etiopia (4,2 mln) Norwegia (4 mln), Madagaskar (3 mln), Tanzania (3 mln), Holandia (2,6 mln) Indie (1,8 mln), Nigeria (1,3 mln).

Do krajów większościowo luterańskich należą: Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia i Islandia.

Największe Kościoły luterańskie to Kościół Szwecji (7,2 mln), Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce - ELCA (5 mln), Kościół Finlandii (4,6 mln), Duński Ewangelicko-Luterański Kościół Ludowy (4,5 mln), Etiopski Ewangelicki Kościół Mekane Yesus (4,2 mln), Kościół Norwegii (4 mln), Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Hanoweru (3,1 mln) - luteranie w Niemczech należą do Kościołów w poszczególnych krajach związkowych (landy), Kościół Luterański Madagaskaru (3 mln), Ewangelicko-Luterański Kościół w Tanzanii (3 mln), Protestancko-Chrześcijański Kościół-Batak w Indonezji (3 mln), Ewangelicko-Luterański Kościół w Bawarii (2,7 mln), Protestancki Kościół Holandii (2,6 mln), Luterański Kościół Synodu Missourii - LCMS (2,5 mln), Ewangelicko-Luterański Kościół Würtembergii (2,3 mln), Ewangelicko-Luterański Kościół Północnej Łaby (2,2 mln), Luterański Kościół Chrystusa w Nigerii (1,2 mln).