english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Obmyślcie plan, lecz będzie on udaremniony, postanówcie coś - a to się nie stanie, gdyż z nami jest Bóg. Księga Izajasza 8,10


Są tacy, podpory królestw czy księstw, którzy mogliby dźwigać niebiosa, gdyby Bóg zechciał to nakazać ich rozumowi. Wśród nich nie ma takiego, który by wzdychał ku niebu i u Boga szukał rady i pomocy. Są to bowiem ludzie tak bezbożni, że sumienia nie pozwalają im modlić się i wzywać Boga, bądź tak pewni i ufni w swoją mądrość i swą sprawę, że wzgardzili tym i zapomnieli, jakby tego nie potrzebowali, albo też nawykli do decydowania trwają w niewierze. Dlatego nasz Pan Bóg, czasem nie mając tam na górze nic do roboty i nie mogąc przyjść z mądrą radą do tych ludzi, bierze na rozmowę anioła Gabriela i mówi mu: "Mój drogi, dlaczego ci mądrzy ludzie z rady miejskiej nie chcą do swych obrad i nas włączyć? Drogi Gabrielu, udaj się tam i weź ze sobą Izajasza, i przemów do nich słowami tej tajemniczej lekcji, mówiąc: widząc oczyma, nie zobaczycie, słysząc uszami, nie usłyszycie, rozumiejącym sercem nie zrozumiecie (Księga Izajasza 6,9n.). Obmyślacie plan, lecz zostanie udaremniony, naradzacie się, ale to się nie stanie, gdyż moimi są rada i wykonanie".