english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy życie wieczne. Ewangelia Mateusza 19,29


Jeśli Bóg jest naszym łaskawym Bogiem, czego rękojmię mamy w jego Synu, przynoszonym nam w chrzcie, sakramencie i ewangelii, to nie możemy i nie powinniśmy wątpić w jego łaskę, niechby nawet działo się, jak Bóg da. Czym bowiem jest szkoda na ciele, utrata życia, utrata ojca, matki czy braci, czy królestwa, czy księstwa, godności i władzy, i wszystkiego, co można by wymienić na ziemi, jeśli tylko pozostaje przy nas łaską Wtedy Bóg jest nam Ojcem, jego Syn naszym bratem, jego niebo i stworzenia naszym dziedzictwem, a wszyscy aniołowie i święci naszymi braćmi i siostrami. Wtedy nie stracimy tu nawet jednego grosza, choćbyśmy utracili wszystko, i nie posiądziemy tu ani królestwa, ani nieba, ani ziemi, lecz samego Boga i życie wieczne.