english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

[Arcykapłani] związali go [Jezusa] więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. Ewangelia Mateusza 27,2


Piłat zezwalał Jezusowi przez całe jego życie głosić kazania i czynić cuda, i o nic nie pytał. Ale arcykapłani, bezduszne grono, tyle dokonali, że doprowadzili do zetknięcia ze sobą Piłata jako sędziego i Chrystusa jako złoczyńcy. I tak wciąż się dzieje. Najgorszymi wrogami Pana Chrystusa są bezduszni duchowni. Jeśli postanowią oni, że coś, co im się nie podoba albo co im się sprzeciwia, jest kacerstwem, wtedy próbują pobudzić świeckie moce (tj. władze) przeciw ewangelii. I one muszą się stać katami na ich usługach i pod wpływem ich skarg i nalegań zostają splamione niewinną krwią jak Piłat. Musisz to znieść, pobożny chrześcijaninie. Tak postępowano z twoim Panem, Chrystusem, i dziękuj Bogu, że stałeś się godnym znosić te rzeczy dla jego imienia. Pozorni chrześcijanie uznają nas i Chrystusa za zwodzicieli i twierdzą, że nasza nauka przyniesie same nieszczęścia. Trzeba to wiedzieć i do tego się przyzwyczaić. Ponieważ Żydzi zaprowadzili Chrystusa na krzyż, ukamienowali Szczepana, to musieli obu, tak Pana, jak i jego sługę, nazwać buntownikami i bluźniącymi Bogu. Takich przykładów jest w Piśmie pełno.