english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mię wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I Księga Mojżeszowa 35,3


Składanie ofiar oznacza właściwie dziękowanie Bogu i uwielbianie go za to, że jest naszym Bogiem, który według swej obietnicy chce nas wysłuchać, być z nami w niedoli i wyratować nas od śmierci. Gdyż to oznacza, że On jest naszym Bogiem i że mu dziękujemy za to, że aż dotąd troszczył się i zachowywał nas, i nadal chce zachowywać, gdyby nawet dopuszczał na nas próby prawie ponad nasze siły. Właśnie w takim celu buduje się kościoły. Jeśli jednak brak w nich tych prawdziwych ofiar, to winno się je raczej nazywać stajniami czy chlewami, a nie ołtarzami czy kościołami. Gdyż jest ustanowione, by ludzie zbierali się w kościele, abyśmy tu ludzi nauczali i mówili im o Bogu, że jest naszym Bogiem, który dopuszcza do prób dla naszego dobra. To jest kazanie o wierze, o naszej cierpliwości, o Bożej łasce i o tym, jak On swoich prowadzi i nimi rządzi. Tam, gdzie takiej nauki się nie jest głosi, nie możesz uznać, że to jest kościół czy ołtarz.