english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konferencja naukowa o Biblii brzeskiej

W 450-lecie wydania przekładu Biblii

20.11.2013

Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Konferencję naukową "Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu. Historia, język, kultura, teologia". Konferencja odbędzie się 20-21 listopada 2013 r.


Konferencja naukowa o Biblii brzeskiej

Program konferencji:

 

20 listopada 2013, Sala Synodalna im. bp. A. Wantuły, ul. Miodowa 21c, Warszawa (wejście od Schillera)

 

9.00-9.45 – Rejestracja uczestników
9.45-10.15 Otwarcie konferencji

 

10.15-11.15 Wykład inauguracyjny
Prof. Herman Selderhuis (Theologische Universiteit Apeldoorn, Dyrektor Refo500): The Infallible Luther: The First Reformation Jubilee and a Calvinist-Lutheran Discussion on Bible Translations

 

11.15-12.15 Panel I: Historyczny kontekst przekładu Biblii brzeskiej – sesja I
Prof. Janusz T.Maciuszko (ChAT): Biblia brzeska – inicjatywa wydania i jej wykonawcy
Prof. Jacek Wijaczka (UMK): Reformacja w Koronie w XVI wieku – sukces czy niepowodzenie?

 

12.15-12.30 Przerwa

 

12.30-13.30 Panel I: Historyczny kontekst przekładu Biblii brzeskiej – sesja II
Dr Mariusz Brodnicki (UG): Filozofia biblijna w Gdańskim Gimnazjum Akademickim
Prof. Zbigniew Pasek (AGH): Szacunek, nabożeństwo, kult. Biblia i protestanci

 

13.30-15.00 Przerwa (obiad)

 

15.00-16.30 Panel II: Kultura protestancka a Biblia brzeska – sesja I
Dr Piotr Birecki (UMK): Kalwińskie budowle kościelne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i XVII wieku
Mgr Aurelia Zdunczyk (UWr): Tablica prawa i łaski na karcie tytułowej Biblii brzeskiej. Rodowód i warianty ikonograficzne podstawowego motywu reformacyjnej „teologii obrazowej”

Dr Wojciech Marchwica (UJ): Pieśni bożonarodzeniowe w języku polskim z połowy XVI w.

 

16.30-16.45 Przerwa

 

16.45-17.15 Panel II: Kultura protestancka a Biblia brzeska – sesja II
Dr Józef Dąbrowski (Politechnika Łódzka): Papier Biblii brzeskiej

 

17.15-18.15 Panel III: Zagadnienia teologiczne
Prof. Rafał Marcin Leszczyński (ChAT): Biblia brzeska - kontrowersje trynitarne i chrystologiczne
Ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz (PWT Wrocław): Hebraica Veritas w Biblii brzeskiej

 

18.15-19.30 Przerwa (kolacja)

 

19.30-21.00 Wykład wieczorny
Prof. Jan Harasimowicz (UWr): Stosunek Jana Kalwina i jego zwolenników w Polsce i na Litwie do architektury i sztuki kościelnej

 

21 listopada 2013,

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 72, Warszawa

 

9.30-12.00: Panel IV: XVI-wieczne przekłady Biblii na języki narodowe
Prof. Peter Opitz (Universität Zürich): Bringing the Bible to the People of Zurich – Origins of Reformed Protestantism in a Bible Study Movement Prof. Irena Backus (Université de Genève): The English Geneva Bible – Sources and Impact Prof. Wim François (Katholieke Universiteit Leuven): Vernacular Bibles and the Age of Confessional Division in the Low Countries

 

12.00-12.130 Przerwa (posiłek)

 

12.30-14.00 Panel V: Polszczyzna Biblii brzeskiej – sesja I
Prof. Stanisław Koziara (UP Kraków): Biblia brzeska w opiniach językoznawców – stan badań
Dr Izabela Winiarska-Górska (UW): Polszczyzna przekładu Ewangelii Biblii brzeskiej na tle innych szesnastowiecznych tłumaczeń Nowego Testamentu
Dr Jan Kamieniecki (UWr): Z warsztatu renesansowego filologa. O osobliwościach leksykalnych Biblii brzeskiej

 

14.00-14.15 Przerwa

 

14.15-15.45 Panel V: Polszczyzna Biblii brzeskiej – sesja II
Prof. Dariusz Chemperek (UMCS): Słowo biblijne w poezji XVI-XVII w. Biblia brzeska na warsztacie literackim poetów renesansu i baroku
Prof. Tomasz Lisowski (UAM): Leksyka swoista Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563) na tle wybranych późniejszych polskich renesansowych przekładów biblijnych
Mgr Piotr Baran (UJ): O miejscu Biblii brzeskiej wśród XVI-wiecznych polskich przekładów Biblii

 

15.45.-16.00 Zakończenie konferencji


Rada Naukowa:
Prof. Jan Harasimowicz (UWr)
Prof. Irena Kwilecka (UAM)
Prof. Rafał Marcin Leszczyński (ChAT)
Prof. Janusz T. Maciuszko (ChAT)
Ks. prof. Wiesław Przyczyna (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Prof. Kalina Wojciechowska (ChAT)

 

Komitet Organizacyjny:
Prof. Piotr Wilczek (UW, Wydział „Artes Liberales”)
Prof. Jakub Slawik (ChAT, Wydział Teologiczny)
Dr Jerzy Sojka (ChAT, Wydział Teologiczny)

 

Patronat honorowy: Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej