english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konferencja Naukowa Teologów w Warszawie

Spotkanie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

24.05.2016
Organizacje Studenckie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) oraz Samorząd Studencki Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu zapraszają na I Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Teologów, która odbędzie się 27 maja 2016 roku (piątek) w siedzibie ChAT przy ul. Miodowej 21c w Warszawie.

 

Konferencja Naukowa Teologów w Warszawie

Konferencja ma na celu prezentację wyników badań prowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych teologów w obszarze teologii, religioznawstwa oraz nauk społecznych. Organizatorzy, wychodząc naprzeciw szerokim zainteresowaniom studentów, zamiast narzucania tematyki konferencji, wybrali cytat z Pisma Św., który może być dla prelegentów inspiracją: „[Wiemy, że] Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują” (Rz 8,28). 

Rejestracja uczestników czynnych i biernych trwać będzie od godziny 9:30. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 w audytorium 5, następnie referaty prezentowane będą od godziny 10:20 do 15:30 w trzech równoległych panelach w audytoriach: 4, 5 i 6 z przerwami kawowymi i przerwą obiadową. Zakończenie konferencji o godzinie 15:45.
 

Następnie zapraszamy wszystkich na spotkanie integracyjne poza murami uczelni (parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przy ul. Wolskiej 186), które rozpocznie się o godzinie 18:00. Chęć uczestnictwa biernego prosimy zgłaszać wcześniej organizatorom.

Najlepsze referaty, które spełnią wymagania redakcyjne i recenzenckie, zostaną zamieszczone w numerze „Rocznika Teologicznego” (czasopismo punktowane na liście B MNiSW – 9 punktów). Umożliwione będzie również publikowanie prac w czasopiśmie „Theologica Wratislaviensia” (4 punkty na liście MNiSW).

 
Organizatorzy:
Opiekunowie naukowi – dr hab. Kalina Wojciechowska prof. ChAT i dr Joel Burnell 
Sekretarz Konferencji – mgr Artur Jemielita
Uczelniany Samorząd Studentów ChAT – Jakub Niewiadomski
Samorząd Studentów Doktorantów ChAT – mgr Monika Matwiejczuk
Samorząd Studencki Wydziału Teologicznego ChAT – lic. Filip Lipiński
Samorząd Studentów EWST Wrocław – mgr Dorota Dutkiewicz-Okruszek

Kontakt z organizatorami:
mgr Artur Jemielita
konferencjateologiczna@gmail.com
tel. 535-163-109

szczegółowy program