english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kultura i sztuka w służbie dialogu

Nabożeństwo ekumeniczne i debata w Lublinie

01.09.2020

Zapraszamy na nabożeństwo ekumeniczne i debatę "Kultura i sztuka w służbie dialogu", które odbędą się w ramach programu: „Lublin ekumeniczny 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.


Kultura i sztuka w służbie dialogu

W roku 2017 odbył się I Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej”, który upamiętniał trzy rocznice: 700-lecie otrzymania przez Lublin praw miejskich, 500-lecie Reformacji oraz 100-lecie powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przedsięwzięcie to zostało pozytywnie ocenione przez gremia kościelne i akademickie, a także media.

Swoistym rozwinięciem Kongresu był całoroczny program „Lublin – miasto zgody religijnej. W stulecie odzyskania Niepodległości 1918–2018” oraz program „Lublin ekumeniczny 2019. Ku jedności. 450 lat Unii Lubelskiej (1569–2019)” (http://ekumenizmlublin.pl). Działania te spotkały się z pozytywnym odzewem społecznym jako służące jednoczeniu chrześcijan.

Uprzejmie informujemy, iż wznawiamy program „Lublin ekumeniczny 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie” w dniu 2 września 2020 (kościół polskokatolicki; ul. Kunickiego 9; godz. 18.00; więcej: http://ekumenizmlublin.pl/wp-content/uploads/2020/08/PLAKAT-KuJerozolimie_0209_A1.png).

W ramach kolejnych przedsięwzięcia zaplanowane są m.in. debaty o dialogu, jedności, zaangażowaniu świeckich w dzieło ekumeniczne, koncerty klasycznej i współczesnej muzyki chrześcijańskiej oraz konferencja naukowa Wydarzeniom towarzyszą nabożeństwa wielowyznaniowe i międzyreligijne. (więcej o programie: http://ekumenizmlublin.pl/wp-content/uploads/2020/08/PLAKAT-KuJerozolimie_ogolny_A1.png).

Jesteśmy przekonani, że inicjatywa ta pozwoli także na dobre przygotowanie w roku 2021 II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Jerozolima i Lublin – miasta dialogu 2021”, który odbędzie się w Jerozolimie (23-25 listopada 2021). 

W imieniu organizatorów:
ks. Grzegorz Brudny
Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie