english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przed obradami Synodu Kościoła

9. Sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburkiego

01.04.2016

W dniach od 1 do 3 kwietnia br. w Centrum Luterańskim w Warszawie odbędzie się posiedzenie Synodu Kościoła - najwyższej władzy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.


Przed obradami Synodu Kościoła

W związku z zakończeniem kadencji zaplanowano wybory wiceprezesa i radców Konsystorza oraz prezesa Diakonii Polskiej. Odbędzie się również głosowanie nad zgłoszonym przez bp. Jerzego Samca wnioskiem o umożliwienie ordynacji kobiet na księdza (prezbitera).    

Tematyka 9. sesji XIII Synodu Kościoła przebiegać będzie pod hasłem: „Kościół”. Zadaniem Synodu w czasie wiosennej sesji będzie m.in. podsumowanie roku 2015 w Kościele na płaszczyźnie duszpasterskiej i diecezjalnej oraz przedstawienie wyników prac Komisji Synodalnych i przyjęcie sprawozdania finansowego Kościoła. 

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in.  sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła.