english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przeżywanie Boga współcześnie

Doświadczenie religijne w rzeczywistości zsekularyzowanej

25.11.2013

Wśród powszechnej laicyzacji bardzo wyraziste stają się postawy autentycznego przeżywania wiary – stwierdza dr hab. Adam Regiewicz, kierownik Pracowni Komparatystyki Kulturowej (Częstochowa). I wspólnie ze współpracownikami zaprasza 25 listopada do udziału w debacie publicznej Doświadczenie religijne w rzeczywistości zsekularyzowanej.


Przeżywanie Boga współcześnie

Do rozmowy o potrzebie wiary, miejscu religii w kulturze zaproszono m.in. przedstawicieli judaizmu i chrześcijaństwa (katolickiego i protestanckiego): Pawła Bramsona, Dariusza Basińskiego, ks. dr hab. Marka Uglorza i ks. dr. Dariusza Grabowskiego.
 
Paweł Bramson, współpracownik naczelnego rabina Polski, reprezentuje Gminę żydowską w Warszawie. Jego historia przypomina filmową opowieść Macieja Karpińskiego Cud purymowy, gdy bohater tej narracji, już jako człowiek dorosły dowiaduje się, że ma korzenie żydowskie. Wyznając poglądy antysemickie musi zmierzyć się z własną tożsamością. Tę transformację ukazuje film Michała Tkaczyńskiego poświęcony Pawłowi Bramsonowi pt. Księżyc to Żyd, który stanie się punktem wyjścia spotkania.

 

Dariusz Basiński, aktor, muzyk, producent, związany z formacją Mumio, jest mocno zaangażowany w ewangelizację Kościoła katolickiego w ramach wspólnoty neokatechumenalnej. Jego doświadczenie jest wyrazem osobistego spotkania z Bogiem żywym.

 

Ksiądz dr hab. Marek Uglorz, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, postrzega swoją misję, jako cząstkę osobowości, świata i sposobu kochania oraz rozumienia drugiego człowieka.

 

Ksiądz dr Jarosław Grabowski, wykładowca dogmatyki i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w życiu kieruje się dewizą: „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3, 18), zwracając uwagę na praktyczny wymiar doświadczenia religijnego.
 
Spotkanie, pod patronatem Centrum Misji i Ewangelizacji, odbędzie się 25 listopada w sali 54 budynku Rektoratu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8. Początek o godzinie 10.00.