english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod Kościoła w Bielsku

Przed jesienną sesją Synodu Kościoła

17.10.2014

W dniach od 17 do 19 października br. w budynku Augustana na historycznym bielskim Syjonie w Bielsku-Białej, odbędzie się posiedzenie Synodu Kościoła - najwyższej władzy Kościoła Ewangelickiego w Polsce.


Synod Kościoła w Bielsku

Zadaniem Synodu w czasie jesiennej sesji będzie m.i. przyjęcie sprawozdania budżetowego oraz uchwalenie preliminarza finansowego Kościoła na rok 2015.

Tematyka VI sesji Synodu będzie koncentrować się także wokół tematu: „Etos ewangelicki w praktyce”.

W trakcie obrad zaplanowano również podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Kościołem w Polsce i Diecezją Uppsala Kościoła Szwecji.

Partnerstwo między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce a Diecezją Uppsalską Kościoła Luterańskiego Szwecji rozpoczęło się w 1991 roku i jest przedłużane co cztery lata.

W partnerstwie uczestniczy dwanaście parafii (po sześć ze strony polskiej i szwedzkiej): parafia katedralna Uppsala – parafia św. Trójcy w Warszawie, Gävle – parafia ewangelicka w Łodzi, Bollnäs/Renngsjö – parafia w Bielsku, Hälsingtuna – parafia w Ustroniu, Enånger/Njutånger – parafia w Opolu, Harmanger-Jattendal/Gnarp - parafia w Świdnicy.

Główne formy partnerstwa i współpracy między parafiami to m.in. wymiana chórów, grup młodzieżowych, wzajemne wizyty i kontakty osobiste. 

Diecezja Uppsalska oprócz partnerstwa z Polską, utrzymuje także partnerstwo z Kościołem Ewangelicko-Luterańskiem w Zimbabwe i z Kościołem Walii.

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in.  sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła.