english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Trzeci Dzień Duszpasterstwa

W trosce o człowieka

20.11.2013

Do 16 listopada przyjmowane są zgłoszenia osób, które chcą wziąć udział w konferencji o duszpasterstwie organizowanej w ramach III Dnia Duszpasterstwa w Polsce - 20 listopada. Zgłoszenia należy przesłać je na adres: prezes@tpipp.pl.


Trzeci Dzień Duszpasterstwa

Konferencja jest przeznaczona dla duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii, jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich i wszystkich osób zainteresowanych tematyką poradniczą.
  
Spotkanie, które odbędzie się w Wydawnictwie „Augustana” w Bielsku-Białej (w godz. 10.00-16.00), zatytułowano "Duszpasterstwo nie tylko wśród swoich. Interkulturowe bariery spotkań z innymi”. Temat zostanie przedstawiony w trzech perspektywach: antropologicznej (temat przedstawi dr Olgierd Benedyktowicz) , duszpasterskiej (ks. dr Adrian Korczago) i praktycznej. O rzeczywistych problemach i wyzwaniach duszpasterstwa w różnych środowiskach opowiadać będą: diakon Małgorzata Gaś (wśród osób poszukujących – sympatyków i konwertytów), ks. Piotr Janik (w więzieniu), ks. Henryk Mach (w hospicjum), ks. Janusz Holesz (w szpitalu), ks. Adam Glajcar (wśród strażaków) i ks. Marcin Konieczny (w wojsku).
 
W programie konferencji przewidziano również czas na rozmowy w grupach, która najlepiej będą sprzyjać wymianie doświadczeń na temat pracy wśród „obcych”. Spotkanie zamknie Walne Zgromadzenie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w RP, które jest organizatorem konferencji.