english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zaufanie, Odpowiedzialność, Przyszłość

Konferencja w Krzyżowej

13.02.2013

W dniach od 13 do 17 lutego 2013 roku odbędzie się Druga Europejska Konferencja w Krzyżowej. Temat Konferencji brzmi: ,,Zaufanie, Odpowiedzialność, Przyszłość. Społeczne i polityczne perspektywy duszpasterstwa." Zaproszenie skierowane jest do duchownych, studentów, współpracowników Kościoła oraz wszystkich zainteresowanych.     Podczas konferencji poszukiwane będą odpowiedzi na pytania:

 • Jakie perspektywy może rozwinąć duszpasterstwo w kontekście takich uwarunkowań, by „odważyć się na zaufanie – przyjąć odpowiedzialność – pozyskać przyszłość”?
 • W jaki sposób duszpasterstwo może być pomocne w sytuacjach indywidualnej i społecznej niepewności?
 • Jaką socjalną i polityczną odpowiedzialność ponosi oraz jaką powinno podejmować duszpasterstwo? W jaki sposób może wzmacniać zaufanie?
 • Z jakich religijnych i duchowych źródeł czerpie siły, by stawać się relatywnym dla pojedynczych jednostek, jak i całych społeczeństw?

Konferencja odbędzie się w języku polskim i niemieckim. Wygłaszane przyczynki zostaną opublikowane w języku polskim w czasopiśmie „Słowo i Myśl“, a w języku niemieckim, w kolejnej publikacji SIPCC.

Wymienione cele będą realizowane dzięki następującym formom pracy:

Modlitwa

Wspólna modlitwa i rozważanie Bożego Słowa będą oscylowały wokół pojęć: „Zaufanie – Odpowiedzialność – Przyszłość” wskazując na ich chrześcijańskie źródła (odpowiedzialny: ks. dr Adrian Korczago,)

Nabożeństwo

Uczestnicy konferencji w niedzielę 17 lutego 2013 roku wezmą udział w nabożeństwie w ewangelickiej parafii w Świdnicy, równocześnie zyskując sposobność zwiedzenia kościoła, który znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Omówienie przypadku

W ramach omawiania przypadków, na bazie protokołów rozmów, które zaprezentują uczestnicy, uczestnicy będą reflektować sytuację życiową ludzi w ich społecznym kontekście. Grupy pozostają w tym samym składzie podczas całej konferencji.

Omawianie poszczególnych przypadków odbędzie się pod przewodnictwem:

 1. Ari van Buuren, Holandia / Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Polska
 2. Grzegorz Giemza, Polska / Christa Weiß, Niemcy
 3. Klaus-Dieter Cyranka, Niemcy / Eva Oslikova, Słowacja
 4. Janos Toth, Węgry / Janina Boruta, Polska


Grupy refleksyjne

W ramach grup, uczestnicy konferencji będą mieli sposobność opowiedzieć o swych doświadczeniach i je zreflektować.  Grupy składać się będą z reprezentantów różnych krajów przydzielonych przez prowadzących konferencję. Nad przebiegiem rozmów czuwać będą moderatorzy. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wypowiedzenia się. Grupy w czasie konferencji pozostają niezmienne.

Moderatorzy:

 1. Hannah Manser, Niemcy / Annemarie Franke, Polska
 2. Adrian Korczago, Polska
 3. Mikloś Kocsev, Węgry / Jarek Andrysek, Czechy
 4. Bożena Giemza, Polska / Paweł Gumpert, Polska
   

Wykłady i dyskusje

 • Zaufanie dr Jenö Kiss, teolog praktyczny na Protestancko-Teologicznym Instytucie w Cluj-Napoca, Rumunia (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)
   
 • Odpowiedzialność ks. dr Adrian Korczago, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Przyszłość ks. Helmut Weiß, przewodniczący SIPCC,
   
 • Społeczeństwo obywatelskie dr Hartmut Ruddies, wykładowca Uniwersytetu Halle


Forum: Inicjatywy

W ramach Forum zaprezentowane zostaną inicjatywy podejmowania społecznej odpowiedzialności przez przedstawiające się organizacje. W ten sposób ich zaangażowanie ma być dostrzeżone i dowartościowane. Równocześnie prezentacje te mają zachęcić inne organizacje do podejmowania podobnych inicjatyw w odmiennych kontekstach społecznych.

Zaprezentowane będą następujące organizacje: Fundacja Krzyżowa, Program radiowy „Po Prostu”, Grupa Pedagogów Ulicy „Uno”, SIPCC, Gyökössy-Institut i interreligijna praca duszpasterska w szpitalach w Holandii.

Istnieje możliwość zgłaszania jeszcze innych interesujących organizacji i inicjatyw, które również będą mogły być przedstawione podczas konferencji.

W odniesieniu do społecznej sytuacji w poszczególnych krajach

Podczas jednego wieczoru będzie istniała sposobność, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat społecznej sytuacji w dwóch europejskich krajach, które dla wielu leżą na „marginesie“ i są mało znane, mianowicie Rumunia i Ukraina.

 • Rumunia: dr Stefan Cosoroabă, Sibiu
 • Ukraina: Pastor Pavlo Shvarts, Łuck
   

W odniesieniu do społecznego zaangażowania w Polsce

Z Polski została zaproszona  Anna Dymna, znana aktorka, założycielka Fundacji „Mimo wszystko“, wspierająca dzieci z fizycznymi i psychicznymi problemami, która podzieli się swoimi doświadczeniami.


Organizatorami konferencji są:
SIPCC (Gesellschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung e.V. – Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling) – Düsseldorf, oraz Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

przy współpracy:
Instytutu Duszpasterstwa Uniwersytetu Károla Gáspára w Budapeszcie,
Fakultetu Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie,
Duszpasterskiego Seminarium Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec
Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce (TPiPP)

Szczegóły i plan Konferencji