english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

 

W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, generalny wizytator nauczania kościelnego, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolska konferencje duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne, przedstawiciel nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawicielka kobiet z akademickim wykształceniem teologicznym pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu "Eben-Ezer", przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.   Na wiosenej sesji w roku 2012 rozpoczął się XIII Synod Kościoła, którego kadencja kończy się na jesiennej sesji Synodu w roku 2016. 

 

Rada Synodalna składa się z Prezesa Synodu oraz po dwóch radców świeckich i duchownych, wybieranych przez Synod ze swojego grona. Podczas sesji Rada Synodalna pełni funkcję Prezydium Synodu.Obecnie członkami Rady Synodalnej są:

 

  • ks. dr Adam Malina - prezes Synodu, przewodniczący Rady Synodalnej
  • ks. Waldemar Szajthauer - wiceprzewodniczący Rady Synodalnej
  • ks. Marek Londzin
  • prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
  • Anna Wantulok - sekretarz Rady Synodalnej

 
Więcej: bik.luteranie.pl