english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

149. Zjazd Bratniej Pomocy

Spotkanie w Drogomyślu

08.06.2012

W Święto Bratniej Pomocy, 7 czerwca 2012 roku w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim odbył się 149. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.


149. Zjazd Bratniej Pomocy

W Święto Bratniej Pomocy, 7 czerwca 2012 roku w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim odbył się 149. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.
 
Uroczystość Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa, obchodzona przez ewangelików w środkowej w Europie, w Polsce świętowana jest od lat w katolickie święto Bożego Ciała.
Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632 r.
 
W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski superintendent, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby pomóc tymi pieniędzmi ewangelickiej diasporze. W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.
 
W tegorocznym zjeździe uczestniczyli duchowni i świeccy przedstawiciele parafii, w których od Świąt Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego zbierano ofiary pieniężne na potrzeby remontowe kościołów i budynków parafialnych. 
 
   
Zachęcając do wzięcia udziału w akcji, Prezes Zarządu BPGA ks. Tadeusz Makula, pisał:
"Zbliżający się Zjazd BPGA będzie ważnym wydarzeniem, gdyż Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa rozpocznie przygotowania do Jubileuszu 150 – lecia jej istnienia. Wybiegając myślami w przyszłość Zarząd Bratniej Pomocy pragnie zwrócić się do wszystkich parafii naszego Kościoła o aktywne włączenie się w przygotowanie Jubileuszowych uroczystości – prosząc o modlitwę i ochotne serca, które złożą dar. Do dziękczynienia zachęca nas także słowo ap. Pawła do Tymoteusza, w którym czytamy, że „Co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostaną one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę”. Na każdym nabożeństwie zbierane są dary pieniężne na potrzeby parafii. Także na dobre cele, które służą Kościołowi i jego organizacjom jak Diakonia, Domy Opieki, szkoły czy też projekty, które będą realizowane w poszczególnych parafiach. Wielu chętnie na ten cel łoży, bo wie, że Bóg kocha ochotnego dawcę i wynagradza to, co z serca dajemy".
  
W zjeździe uczestniczyli również m.in. zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Paweł Anweiler oraz Katowickiej - bp Tadeusz Szurman, przedstawiciele Konsystorza - radcy Bożena Polak i Korneliusz Glajcar, proboszcz miejscowej parafii - ks. Karol Macura, burmistrz miasta Strumień Anna Grygierek i inni goście.
 
Prowadzący obrady, które odbywały się w sali domu zborowego, Prezes Zarządu BPiGA, ks. Tadeusz Makula, poinformował delegatów o najważniejszych faktach z działalności BPiGA w latach 2011-2012. Następnie przedstawiono wyniki zbiórki. W sumie we wszystkich parafiach zebrano ponad 245.000 zł, co stanowi wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Zebrane środki pokryły prawie połowę zgłoszonego zapotrzebowania z parafii.
  
Po dyskusji delegacji zaaprobowali przedstawioną przez zarząd propozycję podziału zebranych środków. Zebrane ofiary wspomogą Ewangelicki Dom Opieki Emaus w Dzięgielowie, budowę nowego centrum parafialnego w Drogomyślu, prace remontowe w parafii św. Krzysztofa w Wrocławiu, Pasymiu i Sorkwitach, Wieszczętach i Wiśle-Głębcach, Piotrkowie Trybunalskim i Radomiu oraz w Czerwionce, Laryszowie, Lasowicach, Lubieni, Mysłowicach, Pokoju, Wołczynie i Zabrzu. Tegoroczna ofiarna konfirmantów zostanie przeznaczona na remont ośrodka wypoczynkowego parafii w Jeleniej Górze Cieplicach.
 
Podczas dyskusji poruszano wiele ważnych tematów związanych z działalnością Bratniej Pomocy i z możlwiościami poszukiwania środków zewnętrznych na remonty zabytkowych obiektów kościelnych. Zastanawiano się też nad formami usprawnienia zbiórki prowadzonej w parafiach i nad propagowaniem głównej idei - pomocy braterskiej.
  
Po obradach delegatów w drogomyskim kościele odbyło się świąteczne nabożeństwo. Prowadził je proboszcz parafii ks. Karol Macura. Kazanie wygłosił bp Tadeusz Szurman, spiewał chór parafialny "Nadzieja".
 
  
Po nabożeństwie delegaci na zjazd mieli możliwość obejrzenia budowy nowoczesnego centrum parafialnego, wznoszonego w Drogomyślu. Ostatnim punktem programu był wspólny obiad w sali domu zborowego.
 
Kolejny, jubileuszowy 150. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ma odbyć się w przyszłym roku w Bielsku-Białej, w parafii w Bielsku.