english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luterańska tożsamość i ekumenizm

30.11.2020

Luterańska tożsamość i ekumenizm – to tytuł najnowszej publikacji wydanej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Książka zawiera dokumenty Instytutu Badań Ekumenicznych Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) oraz ŚFL, dotyczące tożsamości wyznaniowej luteranizmu i zobowiązań światowej wspólnoty luterańskiej wobec ruchu ekumenicznego.


Luterańska tożsamość i ekumenizm

Publikacja wpisuje się w temat przyszłego roku 2021, który decyzją Synodu będzie obchodzony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce jako Rok Tożsamości Luterańskiej. Wprawdzie w tradycji luterańskiej rok liturgiczny rozpoczyna się w 1. Niedzielę Adwentu to jednak zwyczajowo każdy nowy rok kalendarzowy koncentruje się na określonym temacie – bieżący rok (2020) jest rokiem wolności chrześcijańskiej, a 2021 będzie właśnie Rokiem Tożsamości Luterańskiej.

Książka „Luterańska tożsamość i ekumenizm” została wydana staraniem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, w tym szczególnie Komisji ds. teologicznych i pastoralnych Synodu oraz Polskiego Komitetu Krajowego ŚFL. Inicjatywę wydawniczą wsparł Niemiecki Komitet Krajowy ŚFL ze środków Zjednoczonego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Niemiec (VELKD).

Publikacja jest dokumentem studyjnym przeznaczonym zarówno do indywidualnej refleksji, jak i do pracy w ramach grup parafialnych czy konferencji duchownych. W warstwie teologicznej wypływa on z kluczowej dla luteranizmu autorefleksji, iż reformacja Kościoła nie jest faktem dokonanym, historycznym artefaktem z przeszłości, ale wciąż się dzieje, jest wydarzeniem, w którym Bóg nieustannie powołuje i przemawia do wspólnoty stwarzanej przez Słowo Boże, także sakramentalnie. Ma to szczególne znaczenie w czasie wielowymiarowych i często radykalnych przemian w (samo)świadomości Kościoła spowodowanych różnymi okolicznościami, także pozareligijnymi (pandemia), które współkreują rzeczywistość wokół Kościoła i w nim samym.


Nowa publikacja jasno pokazuje, że stawianie pytania o tożsamość nie jest czymś pobocznym lub dowolnym dla luteranizmu, ale wynika z samego sedna ewangelickiej refleksji o Kościele. Nie chodzi zatem o sezonowy kaprys czy wymyślone przez teologów ‘prace interwencyjne’, których celem byłoby zajmowanie się Kościoła samym sobą, ale o egzystencjalną, a więc istotną dla sensu i celu misji Kościoła duchową pracę nad sobą. Dla Kościoła, który w nazwie i teologii, odwołuje się do reformacyjnego dziedzictwa, proces (re)definiowania tożsamości w obliczu starych i nowych wyzwań jest zasadniczy.

Angażując się ekumenicznie, Kościoły luterańskie poważnie podchodzą do postulatu reformatorów, którzy chcieli zreformować cały Kościół, jednak to roszczenie nie powinno się realizować w odrzuceniu innych Kościołów - dokument 'Luterańska tożsamość'.


Publikacja zawiera Przedmowę reprezentantów gremiów odpowiedzialnych za jej wydanie, a także Wprowadzenie przygotowane przez dr. hab. Jerzego Sojkę, redaktora merytorycznego tekstu. Omówione zostało tło historyczne dokumentów, z których pierwszy jest właściwie kompilacją dwóch tekstów powstałych w sporych odstępach czasowych. Główną częścią "dokumentu tożsamościowego" stanowią trzy zestawy tez, podejmujące centralne tematy teologii luterańskiej (1), doświadczenia ekumeniczne (2) oraz związane z nimi refleksje nad kontekstualnością i wyzwaniami, z jakimi konfrontowane są Kościoły ewangelicko-luterańskie w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym, zarówno w perspektywie zewnętrznej (ekumenia), jak i wewnętrznej (napięcia, kształtowanie tożsamości).


Drugi dokument – „Zobowiązania Światowej Federacji Luterańskiej na Ekumenicznej Drodze do Wspólnoty Kościelnej” koncentruje się na ekumenicznych aspektach luterańskiej tożsamości, które dość mocno wybrzmiały już w pierwszym wspomnianym dokumencie. Tekst pogłębia teologiczne i kościelne doświadczenie jubileuszu 500-lecia reformacji, wiążąc luterańskie rozumienie ekumenizmu z myśleniem o tożsamości luterańskiej jako takiej.
 


Obydwa dokumenty można przeczytać nieodpłatnie online i można je odnaleźć TUTAJ.Książka, której towarzyszy również filmik promocyjny, została zaprezentowana 21 listopada 2020 r. podczas jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który ze względów sanitarno-epidemicznych odbywał się online.


Publikacja jest do nabycia w księgarni Warto w cenie 27 PLN. Patronem medialnym publikacji jest portal ewangelicy.pl.

źródło: ewangelicy.pl