english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Czas Adwentu

Wkraczamy w nowy rok kościelny

28.11.2020

29 listopada 2020 r. rozpoczyna się Adwent, ewangelicy wkraczają w nowy rok kościelny, w dalszy etap chrześcijańskiej wędrówki za Chrystusem.


Czas Adwentu

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście. Chrześcijanie używają tej nazwy zarówno do opisania przyjścia Chrystusa na ziemię poprzez narodzenie z Marii Panny oraz na określenie powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale (paruzja). Już w IV wieku ustalono, że pierwszy dzień Adwentu przypada w niedzielę, cztery tygodnie przed 25 grudnia i rozpoczyna się wtedy nowy rok kościelny. 

Również ewangelicy obchodzą Adwent, który koncentruje ich na oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa, przygotowaniu się do kolejnej pamiątki jego urodzin (Boże Narodzenie), ale też zachęca do zmian, do prostowania i naprawiania wielu spraw w życiu.

 
W pandemii świętowanie Adwentu ma inny charakter. Zwykle w tym okresie odprawiane są w parafiach ewangelickich niedzielne i tygodniowe nabożeństwa adwentowe, a wierni częściej przystępują do sakramentu Komunii Świętej. Niestety z uwagi na ograniczenia w kościołach pełne uczestnictow nie jest możliwe.

Parafianie uczestniczą w nabożeństwach transmitowanych przez radio, telewizję i internet. Spotkania takie jak rekolekcje czy spotkania młodzieżowe są dostępne online. Niestety nie będą mogły się odbywać tradycyjne adwentówki i 
gwiazdki połączone zwykle z modlitwą, śpiewaniem adwentowych pieśni czy łamaniem się opłatkiem. Dlatego tegoroczny Adwent jest też czasem tęsknoty za wspólnotą, najbliższymi, bliskością. Świętowanie nadal jest jednak możliwe jest w naszych domach i rodzinach. Pomagają w tym także zewnętrzne symbole, które w tym okresie obecne są w wystroju kościołów i domów.
 
Pojawiają się wieńce adwentowe z czterema świecami, które zapalane są w kolejne niedziele Adwentu. Rodzina ma możliwość gromadzenia się przy zapalonych świecach, śpiewania pieśni adwentowych, czytania Słowo Boże i zmawiania modlitwy. Wieniec Adwentowy jest również obecny w części ołtarzowej luterańskich kościołów i kaplic. Światło świecy, nawiązuje do proroctwa Izajasza zapowiadającego Mesjasza - światłość świata. O wieńcu opowiada ks. Marcin Brzóska, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.
 
 
W domach popularny jest kalendarz adwentowy, który służy do odliczania dni od pierwszego dnia Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Każdego dnia Adwentu odkrywa się kolejny kartonik lub kopertę gdzie ukryty jest werset biblijny, zadanie na dany dzień oraz niespodzianka. 
 
Przez cały czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia nad ołtarzem lub przed kościołem nad głównym wejściem zapalona jest „Gwiazda Adwentowa”.  To ona zgodnie z przekazem ewangelicznym wskazywała mędrcom drogę do Betlejem, gdzie miał narodzić się Mesjasz. Gwiazda pochodzi ze wspólnoty w Herrnhut.

Nierozerwalnie związana z polską tradycją adwentową ewangelików jest muzyka tego okresu roku kościelnego. Przykładem takim jest pieśń-hymn, wybrzmiewający w domach i podczas nabożeństw. To niezwykle dynamiczny i radosny utwór powstały w Niemczech na początku XIX wieku do muzyki Georga Friedricha Händla z Oratorium Juda Machabeusz nosi tytuł: „Córko Syjońska”. Jest to najbardziej znany adwentowy utwór muzyczny, a jego popularność jest porównywalna do kolędy Cicha Noc.

 

W Adwencie rozprowadzane są w parafiach świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, w ramach ekumenicznej akcji od ponad 20 lat prowadzonej przez Diakonię Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, Caritas Kościoła rzymskokatolickiego i Eleos Kościoła prawosławnego.

W dzisiejszych zabieganych czasach coraz rzadziej na coś czekamy. Pandemia zmieniła także nasze życie i codzienne funkcjonowanie. Czas Adwentu wypełniony jest nadzieją na zmiany. Jest też doskonałą okazją do zatrzymania się, refleksji oraz wewnętrznego skupienia się na Bogu i Jego spełnionej obietnicy zbawienia. 

Informacja o nabożeństwach i innych spotkaniach adwentowych dostępnych w mediach tutaj.