english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

20. Turniej piłkarski w Zabrzu

Zaproszenie na 20. Turniej Piłki Nożnej Halowej im. ks. Andrzeja Hauptmana do Zabrza

23.10.2018

W sobotę - 10 listopada - w hali MOSiR w Zabrzu odbędzię się jublileuszowy, 20. turniej piłkarski o puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana.   


20. Turniej piłkarski w Zabrzu

Szczegóły Turnieju:

Miejsce: Hala MOSiR, ul. Matejki 6, Zabrze

Zgłoszenia: do 6 listopada 2018: aktualna lista zawodników wraz z datami urodzin poświadczonej przez duszpasterza, jak i potwierdzenie wpłaty wpisowego adres e-mail: mariominkina@gmail.com

Początek rozgrywek zaplanowano na 8.30, a przewidywany koniec na g. 16.00. Drużyny powinny zgłosić się gotowe do rozgrywek: g. 8.00.

Turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych dla panów i jednej dla pań.

Kobiety - bez limitu wiekowego
Mężczyźni - seniorzy bez limitu wiekowego
Mężczyźni juniorzy z limitem wiekowym: zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2001 roku.

Rozgrywki będą odbywały się według przepisów piłki nożnej halowej (organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w przepisach, które będą dostosowane do charakteru Turnieju).

Drużyny pięcioosobowe: bramkarz + czterech zawodników w polu.

Drużyna powinna liczyć do dziesięciu zawodników (w razie zdobycia miejsca na podium, medale zostaną wręczone maksymalnie dziesięciu osobom)

Zespoły powinny występować w jednolitych strojach z numerami.

Obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do gry na halach sportowych.

System rozgrywek będzie zależny od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie podany w dniu zawodów.

Zespoły dziewcząt muszą do 26 października 2018r. zgłosić chęć do gry. Jeśli zgłoszą się co najmniej 3 zespoły, to zostanie rozegrany Turniej dla kobiet!

Organizatorzy zapewniają taki system, który będzie gwarantował każdej drużynie, niezależnie od uzyskiwanych wyników, rozegranie minimum dwóch meczy (mogą jednakże występować wyjątki od tej reguły).

Do stolika organizatorów należy w dniu zawodów dostarczyć zgłoszenie zawierające:
- nazwę parafii, którą drużyna reprezentuje
- imię i nazwisko kapitana zespołu
- adres kontaktowy, telefon i adres poczty elektronicznej
- potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego

Lista zawodników musi zawierać imiona i nazwiska zawodników, daty urodzin, numery dowodów lub legitymacji.

Każda drużyna musi mieć przy sobie także aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych (w razie braku badań, zespoły będą dopuszczane do rozgrywek na własną odpowiedzialność).

Lista zawodników musi być potwierdzona przez duszpasterza.

Drużyny juniorskie muszą mieć swojego pełnoletniego opiekuna, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawodników.

Organizatorzy: Parafie ewangelickie w Zabrzu i w Gliwicach oraz MOSiR Zabrze

Wszystkie informacje o Turnieju znajdziecie na stronie internetowej: ewangelicy.gliwice.pl