english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

25 lat ewangelizacji w Karpaczu

Zakończył się 25. Tydzień Ewangelizacyjny dla rodzin

14.08.2016

 W dniach 13 - 21 sierpnia już 25. raz odbył się Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin organizowany przez Komisję Ewangelizacyjno - Misyjną Diecezji Wrocławskiej pod przewodnictwem ks. radcy Edwina Pecha, gospodarza tego miejsca. 


25 lat ewangelizacji w Karpaczu

Do Karpacza przyjeżdżają już kolejne pokolenia ewangelików oraz ich przyjaciół. Cel pozostaje stale ten sam: poznawać Boga i Jego Słowo, w atmosferze wspólnoty wiary, w pięknym otoczeniu Karkonoszy.


Tydzień rozpoczął się od uroczystego nabożeństwa w Kościele Wang, w czasie którego kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, przy asyście ks. radcy Edwina Pecha i diakon Izabeli Sikory ze Szczecina. Po pierwszym spacerze po górach, wieczorem przyszedł czas na lepsze poznanie się. Każdy mógł się krótko przedstawić i opowiedzieć coś o sobie. Gromkimi owacjami witani byli zarówno ci, którzy przyjechali po raz kilkudziesiąty, jak i brali udział w Tygodniu po raz pierwszy. Pełny program rozpoczął się od poniedziałku. Po śniadaniu prowadzony przez Adama Świderskiego z Łodzi oraz Agnieszkę i Piotra Kupskich ze Szczecina paroosobowy zespół muzyczny składający się z uczestników Tygodnia z różnych parafii (Radosław, Przemysław, Konrad Orawscy ze Zgierza, Maksymilian Staniszewski z Żar oraz ks. Sławomir Sikora ze Szczecina) prowadził śpiew, po którym prowadzone było poranne rozważanie przez: bpa Jerzego Samca, ks. Edwina Pecha, diakon Izabelę Sikorę, Adama Świderskiego oraz Łukasza Cieślaka.

 

Stałym zwyczajem jest czas pracy w trzech grupach: dzieci, młodzież i dorośli. Najmłodsi zabierani byli codziennie na spotkanie olimpijskie, w czasie którego zapoznawali się z sylwetkami różnych wymyślonych sportowców, dowiadywali się, jakie cechy powinien posiadać zawodnik i trener, z jakimi trudnościami i nagrodami wiąże się uprawianie sportu. Ściśle współgrało to z historią proroka Eliasza, którego postać zachęcała dzieci do wierności Bogu, wytrwałości i zaufania. Dzieci rozgrywały również różne zawody sportowe, jak na rok olimpijski przystało. W czasie wieczornego programu w Kościele Wang, najmłodsi opowiadali kolejne odsłony z życia proroka Eliasza, śpiewali piosenki. Skoro oglądający ich dorośli byli tak wzruszeni i uradowani, zapewne ich niebiański Ojciec patrzył na ich występ z radością. Zajęcia dla dzieci prowadziły: Katarzyna Bruzi (Wałbrzych), Katarzyna Luc (Szczecin), Małgorzata Przybylska - Skwierz (Szczecin), Dorota Kózka - Burchardt (Kamienna Góra), Agnieszka Kupska (Szczecin), Adam Świderski (Łódź).

 

Grupa młodzieżowa skupiała się wokół tematu pocieszenia, zgodnie z hasłem biblijnym roku 2016. W poszczególnych historiach biblijnych szukali działania Boga w życiu różnych ludzi, odnosili te sytuacje do swojej codzienności. Mieli okazję opowiadać o sobie, swoich lękach, pragnieniach i nadziejach. Służyły temu zarówno układane przez młodzież krótkie sceny teatralne, jak i wyrażanie siebie poprzez obrazy i symbole. Każdego dnia wieczorem z wielkim zainteresowaniem dzieci i dorośli słuchali relacji z pracy młodzieżowej. Ich występy były pełne kreatywności, ale i szczerości oraz dojrzałości. Natomiast śpiew blisko trzydziestoosobowej grupy młodych ludzi był zjawiskowy. Kiedy śpiewali pieśń „Lecz teraz mówi Pan”, nie tylko „sypały się bramy piekielne” za sprawą modlitwy, ale również „sypał się” stereotypowy obraz młodzieży, która albo jest nieśmiała, albo jest na wszystko obojętna. Wielokrotnie w czasie Tygodnia dało się słyszeć opinie „Mamy wspaniałą młodzież”. Takie słowa były ważne dla nich, jak i dla duszpasterza młodzieżowego Diecezji Wrocławskiej diakon Izabeli Sikory.

 

Grupa dorosłych skupiała się na dwóch tematach: pocieszenie i Kościół. Nie były to oddalone od siebie zagadnienia, ponieważ nie tylko Bóg pociesza nas, jak matka syna swego, ale pocieszenia doświadczyć możemy we wspólnocie ludzi wiary. W pierwszy dzień uczestnicy mieli okazję rozmawiać o Kościele z biskupem Jerzym Samcem. Było to ważne spotkanie, ponieważ nie na co dzień jest możliwość dzielić się spostrzeżeniami na temat wspólnoty z Biskupem Kościoła. Podstawą biblijną wymiany myśli był obraz Kościoła jako Ciała Chrystusowego na podstawie I Listu św. Pawła do Koryntian. W kolejne dni zajęcia prowadził ks. Sławomir Sikora. W czasie wszystkich tematów towarzyszył obraz matki karmiącej dziecko. Tak jak czymś niepowtarzalnym jest skład mleka karmiącej kobiety, tak i Bóg karmi nas wszystkim tym, co jest nam niezbędne do duchowego życia i prawidłowego rozwoju. Kochająca matka, niezależnie od sposobu karmienia swojego dziecka, buduje z nim więź emocjonalną, zapewniającą mu prawidłowy rozwój. Również Bóg dba o budowanie w nas kręgosłupa moralnego, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, daje nam Ducha mocy, miłości i powściągliwości. Czyni to z miłości, a Jego pragnieniem jest zbudowanie więzi emocjonalnej z człowiekiem. W kolejne dni rozpatrywane były różne historie biblijne, w których Bóg pocieszał w różnych okolicznościach życiowych. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie i aktywność w doszukiwaniu się w tekście niuansów językowych, dzięki którym można było jeszcze lepiej zrozumieć jego przesłanie. Ostatni dzień poświęcony był obrazowi idealnego Kościoła oraz omówienia niektórych przeszkód, dlaczego takim nie jest.

 

Tydzień w Karpaczu to nie tylko modlitwy i rozważania. To również obcowanie z pięknem tego świata. Służyły temu wycieczki górskie szlakami polskich i czeskich Karkonoszy. Wizyta w Banku Genów Leśnych uświadomiła uczestnikom, jaką troską otoczone są górskie lasy, zgodnie z nadaną człowiekowi przez Boga odpowiedzialnością za świat. Jak co roku zorganizowana była całodniowa wycieczka, tym razem do zakładów ceramicznych w Bolesławcu, dawnego kościoła ewangelickiego w Żeliszowie oraz do Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych, jak i Zamku Śląskich Legend w Pławnej. W wycieczkach prowadził nas Arkadiusz Felkle z Wrocławia.

 

Tydzień zakończył się oficjalnie niedzielnym nabożeństwem, na którym kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej. Uczestnicy żegnali się z nadzieją spotkania się za rok, gdyż trudno im sobie wyobrazić sierpień bez Karpacza, Kościoła Wang, otwartości i życzliwości gospodarzy miejsca Bogusławy i Edwina Pechów, bez bycia razem z Bogiem we wspólnocie wiary u stóp Śnieżki.

 

ks. Sławomir Sikora